Konservativ och progressiv libertarianism

I andra avsnittet av podcasten The Usual Suspects pratar Mattias Svensson om alt right-rörelsen, börjar 21.33 in i sändningen. Han berör hur alt right influerar en del libertarianer.

Svensson menar att unga söker provocerande frågor. Idag har libertarianismen segrat ihjäl sig och blivit tråkig i och med att bögar får gifta sig och att knarklegalisering blivit rumsrent. De unga försvarar bigotta rörelsers rätt att vara bigotta och det slår över i identifikation med dessa.

Svensson tar upp exemplet om en bagare ska tvingas baka en tårta med ett budskap som han inte står för. Rent lagtekniskt står även Svensson bakom detta.

Han menar också att de stödjer Trump som en provokation mot PK, och argumenterar mot invandring på grundval av äganderätt.

Svensson menar att “alt-rightlutande” libertarianer tror att kultur är statiskt. De tror att institutioner spelar ingen roll för ett samhälles utveckling. Svensson menar att samhällen förändras snabbt av institutioner och tar som exempel skillnad mellan Öst- och Västtyskland och Sverige på 70-talet och Sverige på 80-talet.

Han tar också upp exemplet om att invandrare kommer rösta vänster och så tänker man inte på att öh, åsiktskontroll? Denna analys är enligt Svensson en revolt mot dynamiken som samhällsförklaring.

Svensson menar att rörlighet är en god samhällskraft. Inget samhälle har blivit framgångsrikt genom att fokusera på invandringsrestriktioner. Han menar också att det finns en moralisk skillnad: Behandla främlingen med välvilja. Fienden har rättigheter. Hela den premissen avfärdas av alt right.

Personligen har jag inte mycket över för Donald Trump. Men jag är emot fri invandring på grundval av äganderätt. Jag tror inte att kultur är statiskt, men jag ser inget egenvärde i att förändra en kultur. Jag tror inte att statliga institutioner kan förändra människor och jag tycker inte att statliga institutioner ska förändra människor. 
Jag tror att rörlighet kan vara en god samhällskraft men pratar vi om invandring finns det olika typer av rörlighet. Det finns den situation där en markägare eller en företagare bjuder in en person att bli en del av en gemenskap. Det finns också en situation där staten bjuder in människor med löften om bidrag. 
Där har vi den reella motsättningen kring begreppet “rörlighet”. Det berör inte Svensson. 
Rörlighet har inte heller någon entydigt positiv betydelse. Hedersvåld, terrorism, sexuella övergrepp, islamism och tiggeri är fenomen som är en framträdande del av Sverige idag på grund av rörlighet. Man behöver inte vara intolerant för att se att detta knappast är en förbättring för Sverige.
Exemplen Svensson ger är inte heller tillämpliga på den svenska rörligheten. Här handlar det om människor som kommer från väsensskilda kulturer från den svenska, kulturer som inte är särskilt trevliga. De går inte att förena med vår svenska kultur – någon av dem måste ge vika.
På något sätt verkar Svensson eka den svenska drömmen, att människor som blir medborgare i Sverige blir förvandlade som genom ett trollslag genom svenska myndigheter – de blir svenskar. Verkligheten visar med all tydlighet att det inte är så det fungerar.
Att invandrare röstar vänster är också en rimlig hypotes som Svensson avvisar med argumentet “öh, åsiktskontroll”. Åsiktskontroll eller inte, risken finns att Svensson får välja mellan rörlighet eller frihet. Det är också därför frågan är så central. Den visar också på konflikten mellan demokrati och frihet.
Jag är mycket influerad av tankarna som kommer fram i Radio Bubbla och på Mises.se. Där ser jag en sammanhållande vision som går att tro på. Den progressiva libertarianism som Svensson förespråkar förstår jag inte. För mig leder den till kris och konflikt, en utveckling som vi ser i Sverige idag.
Det är en intressant diskussion som Svensson börjar. Det finns nämligen inte bara en typ av libertarianism, och för mig är den viktigaste distinktionen just kring migration. 
Jag tycker att “alt rightlutande” är en missvisande term. För mig är konservativ libertarianism mest rätt, och något som känns rätt för mig.

Uppdatering: Efter synpunkter har jag ändrat termen radikal till progressiv. Se t ex fnordspotting om ämnet här.