Socialstyrelsen kräver halalkött åt asylsökande

Från arbetarbladet: Boenden måste servera halalkött

Socialnämnden i Hofors vid upprepade tillfällen fått klagomål på sättet kommunen sköter hemmen för ensamkommande flyktingbarn. Även efter de senaste inspektionerna på Rönnen och Torsåkers bygdegård har myndigheten flera synpunkter. 

Bland annat kräver man att halalslaktat kött ska serveras på flyktingboendena eftersom det är något som av religiösa efterfrågas. Det framkom i de intervjuer som gjordes med ungdomarna under inspektionerna. 

Socialstyrelsen skriver i sitt beslut att man har förståelse för att verksamheten inte alltid kan uppfylla allas önskemål om vilken mat som ska serveras. Men man menar att frågan om halalslaktat kött inte bara handlar om mat utan om varje persons grundlagsskyddade rätt att få utöva sin religion. […]

Enligt Socialstyrelsen räcker det inte för ett boende där man äter alla sina måltider (som hvb-hem och äldreboenden) att aldrig ha fläskkött på menyn. I skolor gäller andra regler, eftersom eleverna då kan äta exempelvis halalslaktat kött på fritiden. 

Religionsfrihet för asylsökande bör inte rimligen inbegripa rätten att kräva specialslaktat kött. Religionsfrihet innebär rätten att  utöva sin religion i fred. Men frihet har i det offentliga betyder idag att det offentliga och alla andra ska anpassa sig efter religiösa nycker.

Merit Wager skriver om detta på sin blogg och far ut i ett retoriskt angrepp: Vad är det för fel på svenska folket? Hon jämför med situationen för ensamkommande flyktingbarn och sjuka gamla och tar upp exempel från flyktingboendet Husaren och det demensboende som finns vägg i vägg.

Så här skriver Wager:

Jag vill verkligen ställa grupp mot grupp (trots att det är strängt förbjudet enligt pk-normer i Sverige) och undra: 

Vad det är för fel på svenska folket som anser att asylsökande ungdomar ska ha halalkött och kunna bo var de vill, vandalisera och störa och ställa vilka krav som helst och att dessa krav ska tillgodoses utan prut, och samtidigt tillåter att landets egna gamla får behandlas sämre än djur, som icke-önskvärda, inte behöver respekteras och inte ska få den välfärd eller ens den mat de har betalat skatt i hela sina liv för att få? 

OBS! De här inställningarna har jag inte stött på hos något annat folk i något annat land än i Sverige.

Jag blir provocerad av utfall som detta men jag har egentligen inget bra svar. Man blir arg för att det finns något som sticker.

Är det något fel på oss svenskar?