Natur och Kultur: Vi vill skapa debatt

Jag skickade följande brev till Per Almgren, VD för Natur och Kultur:

Hej Per!
Angående att ni prisat Ingemar Karlssons bok. Känner ni till de grova faktafel som boken innehåller? Hur kommenterar ni det?
http://www.frihetssmedjan.se/2012/09/ingmar-karlsson-aberopar-antisemiter-som-sanningsvittnen-i-svd-idag/

mvh Erik

Och nu har jag fått följande svar:

Hej, 

Tack för dina kommentarer kring Johan Hansson priset. Vi sätter stort värde på dem, och känner stor ödmjukhet inför de olika synpunkter som finns kring boken och priset.
Johan Hansonpriset syftar ju till att understödja och uppmuntra debatt i viktiga samhällsfrågor, och det ligger då i sakens natur att de böcker som tilldelas priset blir just debatterade. Så har varit fallet med tidigare prisade böcker, och så är även fallet med årets pristagare, som ju överlag har fått mycket fina recensioner men här har självfallet även funnits kritiska röster. Att Johan Hansson priset leder till att boken nu blir än mer omdiskuterad tycker vi är positivt.
Vänliga hälsningar
Per Almgren

Så det spelar alltså ingen roll att boken saknar källhänvisning, innehåller falska citat och hänvisar till antisemiter som källor. Den skapar ju debatt.

För övrigt har Torbjörn Jerlerup visat att Johan Hansson faktiskt själv var antisemit.

Intervju: Göran Rosenberg konfronterar Ingmar Karlsson

På bokmässan i Göteborg intervjuades Ingmar Karlsson angående sin bok “Bruden är vacker men har redan en man”. En besökare passade på att banda inspelningen. Jag har lagrat denna på min dropbox för att alla ska kunna lyssna (den finns också på annan plats på nätet).


Göran Rosenberg är också författare och har skrivit om mellanöstern.

Intervjun är mycket intressant. Här är några hållpunkter:

 • Det börjar brännas rejält 9 minuter in i intervjun, när Göran Rosenberg frågar Ingmar Karlsson varför han inte har källhänvisning. Karlsson menar då att för “de mest känsliga passagerna” har han källhänvisning i löpande text. Han menar också att det är en kostnadsfråga med källhänvisningar. 
 • 12 minuter in i intervjun frågar Rosenberg varför Karlsson valt ett omdebatterat citat som boktitel. (Elder of Ziyon skriver om varför detta är falskt.) Rosenberg frågar om källhänvisning, och Ingmar Karlsson kan inte ge någon. Istället hänvisar han till att titeln kom till som ett andrahandsval.
 • 14:30 frågar Rosenberg om Ingmar Karlsson anser att judar har problem att leva med andra folk. Karlsson svarar nej. Men Rosenberg hänvisar då till en passage i Karlssons bok där han påstår just detta. 17.00 in i inspelningen:

  Rosenberg: “redan i det askenaziska judarnas ursprung fanns särdrag som skulle komplicera deras relationer med den icke-judiska världen”. Du nämner då att dom inte äger jord, att dom är köpmän. Men du förklarar till exempel inte varför dom inte ärger jord. Det är som att det ligger inbyggt i det judiska att man inte äger jord, att dom är köpmän. […]
  Lite känns det som att det är judarnas fel. Hur menar du med det? redan i det askenaziska judarnas ursprung fanns särdrag som skulle komplicera deras relationer med den icke-judiska världen. Vilka särdrag?
  Karlsson: Att dom tvingades till vissa yrken, som penninghantering och .
  Rosenberg: Men det står inte till exempel att dom inte fick äga jord.
  Karlsson: Nej.

 • 25 minuter in i intervjun konfronterar Rosenberg Karlsson kring varför han går tillbaka till bibeln i sin bok. 
 • 28 minuter in i intervjun frågar Rosenberg vad Ingmar Karlsson menar med sionistisk propaganda.

Ingmar Karlsson ger ett mycket förvirrat intryck. Intervjun förstärker den bilden av Karlssons bok som ett hastverk, ett misstag från förlaget.

Segerfeldts bokrecension: Fakta mot fakta

Fredrik Segerfeldt har i Svensk Tidskrift recenserat Ingemar Karlssons bok: “Bruden är vacker men har ingen man”. I sin recension påstår Fredrik två saker:

 • Att det fanns en tydlig arabisk befolkningsmajoritet i området som kraftigt motsatte sig både den judiska invandringen (eftersom de insåg att dess syfte var att ta över landet) och bildandet av en judisk stat går inte att komma ifrån.
 • Israel bildades som ett resultat av en politisk process över huvudet på människorna som bodde i Palestina. Och som ytterst baserades på våld. 
Båda dessa påståenden finns upptagna i Alan Dershowitz’ bok The case for Israel. Dershowitz menar:
 • Judarna var i majoritet i det ursprungliga Israel. (Se även Wikipedia)
 • Invandringen till Israel var flykt från förföljelse i Europa
Förutom Ingemar Karlsson hänvisar även Segerfeldt till Sören Wibeck som källor till sina påståenden.
Segerfeldt menar att det inte är naturligt för högerna att stödja Israel, eftersom landet definierar sig etniskt och kom till på ett illegitimt sätt.
En av dessa två påståenden går att debattera faktabaserat. Det finns trovärdiga källor som motsäger det som Segerfeldt ser som självklart.
Lisa Abramowicz har skrivit om flera faktabrister i Karlssons bok. De viftar Segerfeldt bort, eftersom Abramowicz är “ointressant”. Intressant eller inte – fakta är fakta.
Vad som vore naturligt för högern är att alltid ha fakta som en ledstjärna. Därför uppmanar jag Fredrik Segerfelt att läsa Alan Dershwitz och andra kritiker. Som Segerfeldt själv skriver är det uppenbart att Karlssons bok är en partsinlaga.
Franz Cohn har också recenserat Karlssons bok i samma tidskrift.