Gärna hårdare straff, men inte för knark

Folkpartiet har gått ut med att man vill se hårdare straff. Från SvD:

Preskriptionstiden för mord har slopats. Straffen för allvarliga våldsbrott har skärpts, liksom straffen för den som återfaller i brott. Och för bara ett par veckor sedan föreslog regeringen att fler typer av sexuella övergrepp ska kunna dömas som våldtäkt. Men Folkpartiet ger redan nu besked om att det krävs ytterligare åtgärder.

–Mycket är gjort, men mer är att göra. Vi tycker att de straffskärpningar som vi har genomfört, bland annat för grova våldsbrott, inte riktigt har lett till det resultat vi vill, säger Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson och ledamot i justitieutskottet.

Detta är alldeles utmärkt. Det måste kosta att begå brott, att skada andra människor. Men tyvärr lyfter Johan Pehrson fram ett särskilt område där Folkpartiet vill öka straffen:

–Konsekvensen av narkotikans farlighet måste tydliggöras, utan att vi för den skull träffar missbrukarna. Men de som ägnar sig åt hantering av den här verksamheten måste förstå att det inte ska löna sig, säger Johan Pehrson.

Folkpartisten Erik Jennische har skrivit förtjänstfullt om hur kriget mot narkotikan krossar hela länder i Sydamerika. Där går nu opinionen mot avkriminalisering. Det är den linje också Sverige bör välja.

Kriget mot narkotikan är sedan länge förlorat, och det kan inga straffökningar i världen ändra på. Vinsterna är alldeles för höga för knarksmugglare. Istället för att försöka straffa bort dessa brott bör man jobba med harm reduction.

Jag hoppas att Folkpartiets arbetsgrupp lyssnar på Jennische.