Alliansen och S öppnar FRA-shopen

Från Ekot: Polisen får signalspaning:

Regeringen och Socialdemokraterna har nu gjort upp om att även Säpo och Rikskriminalen ska kunna beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt, FRA. Det erfar Ekot nu under förmiddagen.

Säkerhetspolisen och Rikskriminalpolisen ska ges möjlighet att beställa signalspaning från Försvarets radioanstalt (FRA). Det föreslås i dag i en lagrådsremiss som regeringen och socialdemokraterna gjort upp om.

Under våren har förslaget att Rikskriminalen ska få beställa signalspaning kritiserats av flera myndigheter och organisationer, bland annat Datainspektionen och Advokatsamfundet, men nu väljer regeringen alltså ändå att driva igenom det.

Denna överenskommelse är ett brott mot de löften som gavs i samband med FRA-lagens införande. Bloggen Motpol skriver: FRA-sveket fullbordat:

När den så kallade FRA-lagen under stort motstånd klubbades sommaren
2008 och motståndarna inom Centerpartiet och Folkpartiet till sist gick
med på en uppgörelse, fick vi veta att det endast var utländska mål som
var av intresse. Det var i utländsk trafik (eller “trafikstråk” som det
hette på FRA-iska) som passerade Sveriges gräns som FRA skulle spana.

Dessa löften var inte vatten värda. Ibland är det tråkigt att behöva
säga att vi hade rätt hela tiden. Ändamålsglidningen har säkert bara
börjat.

Alliansen bryr sig inte ens om att motivera att man nu sviker sina löften. Man bara kör över medborgarna – rå maktutövning.

De borgerliga partierna tar fullständigt död på ett av liberalismens viktigaste område – den personliga integriteten.

Dags för datalagring

Henrik Alexandersson skriver:

Varken riksdagen eller regeringen verkar ha gjort så mycket i ärendet – som nu kommer tillbaka, i princip oförändrat. Efter en snabbehandling (21/3) är det tänkt att teledatalagringen skall rullas ut i Sverige redan i maj månad. 

Regeringen och sossarna tänker alltså inte invänta EU:s revidering av datalagringsdirektivet. Detta trots att man kan vara säker på att direktivet kommer att omarbetas. (Vill det sig väl skulle det rent av kunna upphävas.) 

Man stressar istället igenom ett brott mot vad Europakonventionen om mänskliga rättigheter föreskriver om privatlivets helgd och vår rätt till privat kommunikation. […] 

Om batong- och betongpartierna får som de vill – då kommer data om allasvenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, MMS, e-postmeddelanden, internetuppkopplingar och mobilpositioner att lagras redan inom ett par månader.

Det här är faktiskt oerhört skrämmande.

Läs mer hos SR och IDG.

Polisen får IP-nummer för småbrott

Piratpartiets ledare Anna Troberg skriver på sin blogg om regeringens senaste aktion för mer övervakning och mindre integritet: IP-nummer för små skitbagateller

Regeringen överlämnade den 2 februari en proposition till riksdagen. Den har den spännande titeln: “De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation” […]

Regeringen slår nämligen i propositionen fast att: ”Skyldigheten för
operatörerna att lämna ut uppgifter om abonnemang till de
brottsbekämpande myndigheterna i samband med misstanke om brott ska inte
vara begränsad till brott av viss svårhet.” […]

I och med detta kan internetleverantörer komma att tvingas lämna ut
information om vem som står bakom ett IP-nummer inte bara för grov
brottslighet, utan även för småsaker. Jag har inget emot att polisen kan
begära ut IP-nummer om det finns anledning att misstänka grov
brottslighet som skadar människor och samhälle. Jag har däremot väldigt mycket emot när man tar i så att byxorna
spricker även för små skitbagateller som nedladdning av några få låtar.

Norrköpings tidningars ledarredaktion bloggar om utspelet: De små stegens tyranni

Det börjar med argumentation de flesta av oss kan
ställa upp på. Kanske varningar för terroristhotet (verkligt eller
inbillat). Eller som nu, varningar för sexuella trakasserier och så
kallad grooming på nätet.

Därför vill regeringen göra det lättare att jaga fildelare! I
fortsättningen ska polisen få rätt att begära ut IP-nummer hos
bredbandsoperatörerna oavsett det sannolika straffvärdet för ett
misstänkt brott. I dag har polisen denna rättighet bara om det finns en
chans för att brottet ska ge fängelse eller villkorlig dom.

Samtidigt påpekas att det inte ska bli lättare att göra husrannsakan.
Det är intressant, för åtminstone delvis är det samma sak. Internet är
inte någon värld för sig själv, utan en del av denna världen. Om vi inte
vill ge polisen rätt att stövla in i våra lägenheter på blotta
misstankar om bagatellbrott borde detsamma gälla på nätet.

Alliansregeringen har gjort allt de kan för att öka övervakningen av svenska folket. Här är ännu ett steg, som kommer kunna utnyttjas hur mycket som helst. Det behövs bara att polisen hittar på ett skitbrott som någon är misstänkt för så kan de få ut ip-nummer.

Den svenska polisen fungerar illa på flera sätt. För det första så är de oerhört dåliga på att lösa brott. För det andra är de maktfullkomliga. Poliser som begår övergrepp kan vara lugna med att slippa påföljd. Därför är denna reform så skrämmande.

Alliansregeringen har inte förmått göra något åt uppklarningsfrekvensen av brott. Nästan som för att kompensera detta har man varit bäst i klassen på att införa övervakning av medborgarna. Detta hjälper inte särskilt mycket för att lösa brott, men det tar fullständigt död på medborgarnas integritet.

När regeringen gick med på ACTA-avtalet gick man stolt ut med att man inte behöver ändra några lagar. Det beror inte på att ACTA är bra – det beror på att vi redan infört alla övervakningsåtgärder som avtalet kräver.

Men ingen ska tro att alliansen är sämre än oppositionen. Massövervakning är en hjärtefråga hos alla riksdagspartier.