Välfärd till papperslösa en bakgrund till REVA?

Mattias Svensson på Neo skriver: Reva handlar inte om att upprätthålla lagen

De gömda i vårt land står utanför möjligheten till rättvisa, liksom de står utanför våra välfärdssystem (min fetstil), våra möjligheter att resa i världen och de flesta karriärmöjligheter. Ändå kan den situationen vara att föredra framför att interneras eller misshandlas på gatan grund av sin hudfärg, vilket är det vanliga mottagandet i många andra europeiska länder, liksom diktaturen och misären i deras vanliga hemländer, vilket är anledningen till att de ändå håller sig kvar. Många utan att ha fått sina asylskäl seriöst prövade och i gott hopp om att få stanna när/om så sker.

Men Svensson glömmer en viktig detalj i sin artikel: välfärdstjänster till papperslösa. Sedan en tid tillbaka har människor som utan tillstånd uppehåller sig på svensk mark rätt till vård och skolgång.

Att tillhandahålla tjänster kostar pengar, och samhället måste förstås ha något sätt att upprätthålla kostnaderna. Jag gissar att detta är en faktor i tillkomsten av REVA.