Mats Skogkär – en läsvärd debattör

På twitter har jag stött på Mats Skogkär, ledarskribent på Sydsvenskan. Mats är en högerdebattör med ett tydligt budskap. Så här beskriver en representant för vänstern i Sverige Mats Skogkär:

Den svenska liberala scenen är ganska tom på personligheter som provocerar, men Mats är en av de få. Därför har han utsatts för en smutskastningskampanj från vänsterhåll.

Förhoppningsvis kan detta inlägg göra bilden av Mats Skogkär en smula ljusare, och kanske även reta upp vänstern ännu en smula. Två flugor i en smäll i sådana fall!

Följ Mats Skogkär på twitter, och läs hans artiklar i Sydsvenskan. Han är verkligen en läsvärd debattör.

Segerfeldts bokrecension: Fakta mot fakta

Fredrik Segerfeldt har i Svensk Tidskrift recenserat Ingemar Karlssons bok: “Bruden är vacker men har ingen man”. I sin recension påstår Fredrik två saker:

  • Att det fanns en tydlig arabisk befolkningsmajoritet i området som kraftigt motsatte sig både den judiska invandringen (eftersom de insåg att dess syfte var att ta över landet) och bildandet av en judisk stat går inte att komma ifrån.
  • Israel bildades som ett resultat av en politisk process över huvudet på människorna som bodde i Palestina. Och som ytterst baserades på våld. 
Båda dessa påståenden finns upptagna i Alan Dershowitz’ bok The case for Israel. Dershowitz menar:
  • Judarna var i majoritet i det ursprungliga Israel. (Se även Wikipedia)
  • Invandringen till Israel var flykt från förföljelse i Europa
Förutom Ingemar Karlsson hänvisar även Segerfeldt till Sören Wibeck som källor till sina påståenden.
Segerfeldt menar att det inte är naturligt för högerna att stödja Israel, eftersom landet definierar sig etniskt och kom till på ett illegitimt sätt.
En av dessa två påståenden går att debattera faktabaserat. Det finns trovärdiga källor som motsäger det som Segerfeldt ser som självklart.
Lisa Abramowicz har skrivit om flera faktabrister i Karlssons bok. De viftar Segerfeldt bort, eftersom Abramowicz är “ointressant”. Intressant eller inte – fakta är fakta.
Vad som vore naturligt för högern är att alltid ha fakta som en ledstjärna. Därför uppmanar jag Fredrik Segerfelt att läsa Alan Dershwitz och andra kritiker. Som Segerfeldt själv skriver är det uppenbart att Karlssons bok är en partsinlaga.
Franz Cohn har också recenserat Karlssons bok i samma tidskrift.