Staten som tar mer än våra pengar

Sverige har en lång historia. Från början var Sverige många små riken som sedan drevs ihop till en nation av Gustav Vasa. Från kungavälde gick landet in i demokrati. Kungaväldet fick ett nytt ansikte med nya anspråk.

Steg för steg har anspråket utvecklats. System för system har lagts under statens makt, skola, pensioner, föreningar, medier och partiväsende. Genom bidragen kommer statens värderingar och staten blir ett självspelande piano.

I botten på systemet sitter medborgaren. Förment oberoende från någon förutom staten, utan behov av familj, vänner eller ens ett jobb.

Skatterna i Sverige är enormt höga, och dolda för medborgaren. De är ett av de uttryck statens förtryck tar sig. Men kanske viktigare och brutalare är de psykologiska anspråken.

Två citat har påverkat mig starkt genom åren. Först Mona Sahlin, i en intervju med turkiska ungdomsförbundet (från wikiquote):

Jag har ofta fått den frågan men jag kan inte komma på vad svensk kultur är. Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana ”töntiga” saker.

Mona Sahlins efterträdare vid makten, Fredrik Reinfeldt, har uttalat sig i samma anda (från wikiquote):

Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.

Dessa citat är för mig maktens syn på oss medborgare. Genom skolan har vi lärt oss att Sverige blivit rikt tack vare socialdemokraterna. De skapade det moderna Sverige och välfärdsstaten, som gör Sverige till ett rättvist samhälle. Här tas alla om hand genom statens försorg.

Men vår rikedom är skapad på ett orättfärdigt sätt. Sverige och västvärlden har skapat sin rikedom genom att utnyttja, genom invasion, genom stöld. Vi förorenar miljön och lever på ett i grunden orättfärdigt sätt. Vi kan inte ta bort detta grundliga fel, men genom staten kan en del av orättvisorna rättas till. Det bistånd staten ger gör gott i världen och rättar till en del av felen.

Resten av bristerna ska vi bära med oss. Vi ska hålla koll på varandra så vi källsorterar, inte reser för långt, kanske inte ens skaffar barn för att det skadar miljön. Detta skapar ett djupt lidande och en känsla av otillräcklighet.

Vi är priviligierade, och i grunden fördömda genom vår rikedom och vårt välstånd. Det enda vi kan kämpa för är att utsträcka vårt samhällssystem till hela världen, så att de kan bli välsignade genom den svenska socialdemokratiska staten.

Vi alla förväntas engagera oss i denna hopplösa kamp, och leva med skammen över att det aldrig kommer att gå fullt ut.

Erik Lidström skrev en gång om välfärdsstaten som Saxen som klipper sönder samhället. Det politiska system vi har klipper de naturliga banden mellan människor. Det klipper även banden till vår historia och vårt ursprung.

För mig är det det värsta övergreppet.

Den moderna svensken har inget ursprung. Vi existerar som i ett vakuum, i ett det rymdskepp av påstådd rättfärdighet som den svenska välfärdsstaten är.

Tino Sanandaji skrev någon gång på sin blogg om ämnet: Invandrare byggde inte Sverige

Historierevisionism är ett potent politiskt vapen. Det är vad George Orwell menade med “He who controls the past controls the future. He who controls the present controls the past”. Att frånta rättigheter från en folkgrupp genom att skriva om historien är aldrig trevligt, men att se ett lands elit försöka delegitimisera sitt eget folk är häpnadsväckande.

Svenskar är ett folk och många olika folk i ett. Vi har en stolt historia och en fantastisk kultur. Vi har på många sätt varit fria men alltid verkat under förtryck och statens nycker. Statens makt och anspråk har idag blivit fullständiga, övermäktiga.

Nu ser vi hur staten krackelerar och lögnen som staten har uppfostrat oss i blir tydlig. Idén om välfärdsstaten är en religion för oss svenskar. När vi inser att gud inte finns eller kommer och räddar oss känns det tungt.

Det är dags att börja en ny resa, att upptäcka Sverige och oss själva på nytt.

Vi svenskar är en del av ett folk, ett stolt folk med en lång historia. Vi har starka värderingar, vi har byggt ett starkt samhälle trots alla galna infall från kungar och socialdemokrater.

Var stolt över ditt ursprung och den du är. Säg nej till de moderna prästernas påbud, som idag förmedlas från mediernas upphöjda och dömande position, istället som förr från predikstolen.

Vi måste bygga upp ett verkligt civilsamhälle, utan statens kvävande bidrag och politiska viskanden.

Projekt Allmogen är ett projekt som strävar efter att berätta folkets historia. Här är ett utvandrarbrev från en medborgare som flydde Sverige för länge sen. Hans tankar känns märkvärdigt bekanta än idag:Daniel Sjöberg säger i podden några starka ord som sammanfattar det jag känner:

Vi är allmogen
Vi är många
Vi glömmer inte
Vi förlåter inte

Bokrecension: En annorlunda historia

2011 gav Timbro ut historieboken En annorlunda historia av Anders Edwardsson. Genom den här filmen kom jag i kontakt med den:

Den presentationen väckte mitt intresse och jag beställde boken. Jag har gått i svensk skola, och har oerhört dålig koll på historia. Dessutom, visade det sig, att historieskrivningen som skolan lär ut kraftigt politiserad.

Edwardssons utmärkta bok

Edwardsson gör en överblick över svensk historia som börjar på 1500-talet. Vår politiska förvaltning har nämligen anor ända sedan Gustav Vasa. Nedslagen så långt tillbaka är kortfattade, och blir sedan successivt mer och mer detaljerad när vi närmar oss nutid.

Historien som jag kände den är som sagt grovt politiserad och kretsar kring socialdemokraterna. Jag och de flesta tror nog att vi har vårt välstånd att tacka socialdemokraterna för. De och facket har kämpat mot kapitalismen och gett folket rikedom.

Historien Edwardsson berättar är dock annorlunda. Under sent 1800-tal var liberalismen stark i Sverige, och landet förde en klassisk liberal politik. Äganderätten var stark och skatterna låga. Mycket av det som vi ser som självklart statlig välfärd sköttes av frivilliga sammanslutningar.

Socialdemokraterna var under tidigt 1900-tal osäkra på om de ville ha revolution eller det vi idag känner som socialdemokrati. Efter hand lyckades de ensa sig och grep makten starkt från 1930 och framåt. Då började förändringen av Sverige.

Steg för steg höjdes skatterna, och de frivilliga sammanslutningarna togs över av staten, ofta under protester från folk och opposition. De nya statliga “gratistjänsterna” blev dock snabbt en vana.

Genom statlig skola har vi alla blivit indoktrinerade i socialdemokrati. Socialdemokraternas olika stödorganisationer göddes av staten och tog kontroll över stora delar av samhället. Kulmen blev löntagarfonderna då Sverige sånär blev socialistiskt.

Något som chockade mig var Sveriges djupt omoraliska hållning genom de två världskrigen. Socialdemokraterna har svikit framför allt Finland genom ett fegt och usligt agerande, självklart under moralisk flagg. För att kunna hantera detta var det nödvändigt att hitta en förklaring till vårt agerande, och lösningen blev myten om neutraliteten.

De har också sett till att militären varit svag inför båda världskrigen. Denna politik fortsätter nu när vi åter rör oss mot konflikt. Ideologin ligger fortsatt kvar med synen på neutralitet som något moraliskt, vilket i praktiken innebär knäböjande för världens diktaturer.

Sverige har gett läpparnas bekännelse till solidaritet med våra grannländer. Historien visar att detta betyder noll och intet. Finland kan räkna med att bli svikna en tredje gång.

Socialdemokraternas vision är ett samhälle med statlig kontroll i så stora delar som möjligt. De har varit metodiska och förändrat Sverige till ett passivt land. Genom att dölja skatteuttaget från folket har skatterna kunnat höjas och partiets kontroll ökats.

Historien skrivs alltid av segrarna, och Socialdemokraterna har varit noga med politiseringen av historien. Det gäller det mesta, från neutralitet till Ådalen, myten om Palme med mera. Därför bör varje svensk som vill förstå landet läsa Edwardsson och väga hans bild mot den färgade bild vi har växt upp med.

Det är en öppen fråga om socialdemokraternas jättestat kan rullas tillbaka. Oppositionen är domesticerad och idag mycket goda socialdemokrater. En förändring måste börjas med medvetenhet – lär av historien och läs Edwardsson.