Vilka är Abbas’ fredsansträngningar, Björklund?

Idag meddelar Folkpartiet att man är för att uppgradera Palestinas status i FN.

Folkpartiet kan nu tänka sig att medverka till att Palestinas status i FN uppgraderas. Partiet vill att Sverige ger Palestina permanent observatörstatus i FN, men utan rösträtt. 

– Att ge president Abbas det erkännandet för de fredsansträngningar han gör är en lämplig markering från världssamfundet, säger Folkpartiledaren Jan Björklund till TT.

Den som följer mellanösternkonflikten måste ställa sig frågande till Jan Björklunds utspel.

Abbas har legat lågt den senaste tiden, men det han är mest känd för i närtid är förra gången han försökte få Palestina uppgraderat i FN. Tillsammans med islamisterna i Hamas.

Detta gjorde Abbas genom att helt ignorera den israeliska regeringens inbjudan till förhandling. Istället försökte han få FN att ge honom det han vill ha.

Så lite andra saker som Abbas’ och Fatah gör:

  • Avlönar terrorister i israeliska fängelser: Länk
  • Har en egen terrorgrupp som strider i Gaza: Länk
  • Hjärntvättar sin befolkning med hatpropaganda: En länk av många
  • Vägrat erkänna Israel som judisk stat: Länk
  • Vägrat förhandla om fred: Länk

Vilka är dessa fredsansträngningar, som nu Folkpartiet vill premiera? Och väger de verkligen upp de mängder av orätt som Abbas och Fatah gör?