Almedalen: Migration i fokus

Migrationsdebatten har svalnat något men är alltid aktuell. Under Almedalsveckan har ämnet varit aktuellt. Fores höll i tisdags seminarium om stämningar inom migrationspolitiken i EU, med bland andra författaren Philippe Legrain (Migration and integration – where is Europe heading).

Fores seminarium med Legrain i mitten

Det var en dyster bild som målades upp, med främlingsfientliga stämningar inom många länder. Risken finns att de främlingsfientliga partierna blir en stark kraft inom Europaparlamentet. Något som framhölls som avgörande var hur de etablerade partierna förhöll sig till de främlingsfientliga partierna.

En metod är att ignorera partierna. Det fungerar inte, eftersom partierna kan spela på martyrskap och förakt mot eliter. Att legitimera partierna genom att ta deras perspektiv är inte heller rätt, eftersom partierna. Det som Legrain förespråkade var att ta debatten med partierna, men också att förstå orsakerna till främlingsfientligheten.

Idag tar många debatten med Sd, men i grund och botten är det isolering och utfrysning som är den dominerande strategin inför nästa år. Widar Andersson på Folkbladet skriver om hur Alliansen gett Sd en hel del bra vapen:

Fredrik Reinfeldt har själv bäddat som han får ligga. Genom uppgörelsen med Miljöpartiet om utökade välfärdsrättigheter för dem som olovligen befinner sig i landet har Alliansen skapat ett slagläge för SD; det åttonde partiet.

Överenskommelsen innehåller flera märkligheter som SD kan exploatera för att ställa invandrare mot pensionärer, kvinnor i vården, arbetare och alla andra grupper där missnöjesfiske kan tänkas löna sig för ett parti som Sverigedemokraterna. Det enda riktigt hållbara argumentet för uppgörelsen är att envetet och engagerat sätta humanitet före hat. Vilket Reinfeldt med kraft gjorde i går kväll.  […]

Jag är övertygad om att vare sig Reinfeldt eller Löfven har några som helst planer på att göra sig beroende av SD på något sätt. Jag är däremot mindre övertygad om det kloka i att riksdagens två största partier försöker dunka varandra i huvudet med Sverigedemokraterna. De som gynnas mest av de två giganternas beröringsskräcknära ordkrig kan visa sig vara just SD. 

Reinfeldts starka avståndstagande från Sverigedemokraterna är oerhört viktigt för Sverige. Det kan mycket väl vara detta som gör Sverige till ett avvikande land i Europa när det kommer till migration. Det är principiellt rätt av Reinfeldt att ta avstånd, men visst är det en svår balansgång.

Legrain menade att motstånd mot migration ofta är ett uttryck för brist på förtroende för politiker. Brist på visioner och framtidstro kan ta sig uttryck i främlingsfientlighet och migrationsmotstånd. Misstro mot samhällseliten är en viktig faktor.

Det är inte alldeles enkelt att leva som man lär, vilket visades under de obligatoriska publikfrågorna. Legrain hamnade då i ordväxling med en lätt rättshaveristisk äldre herre som var kritisk till islam. Legrain valde då att på ett ganska arrogant sätt utmåla mannen som rasist och mer eller mindre avfärda honom.

Reinfeldt pratade om att han ville återvinna folkets förtroende. Det var ödmjukt och inspirerande. Min känsla är att regeringen har ett stort förtroendejobb att göra inom migration- och integrationspolitiken.

Fores flummigt om flyktingar

I Dagens samhälle pågår integrationsdebatt. Forskaren Orlando Mella menar att Sverige har tagit emot för många flyktingar och behöver ett flyktingstopp.

ORLANDO MELLA är flykting från Chile och forskar om etnisk mångfald. Nu varnar Orlando Mella: Sverige klarar inte den ökade flyktingström som väntas. Sämre ekonomi och växande främlingsfientlighet kräver ett stopp.[..]

Just nu finns alla de förutsättningar som brukar få de negativa attityderna att öka. Och det sammanfaller med Migrationsverkets prognoser om ett asylmottagande nästa år som väntas leda till att över 40 000 människor får uppehållstillstånd.

-Det klarar inte Sverige. Jag håller helt med de kommunpolitiker som sagt att de inte kan ta emot fler just nu. Det är som Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje uttryckt det. Många varsel och dåligt flyktingmottagande är ingen bra kombination.

Men han får mothugg av liberala tankesmedjan Fores’ Andreas Bergström: Asylrätten handlar inte om generositet:

Det påstås ofta att Sverige har en generös flyktingpolitik. Därför blir jag inte förvånad av till exempel professor Orlando Mellas slutsats i Dagens Samhälle nummer 44, 2012, att vi har tagit emot många och behöver ett tillfälligt stopp. Men rätten för flyktingar att få asyl handlar inte om generositet. 

Efter andra världskrigets fasor kom de flesta länder i världen överens om att statens makt måste begränsas […]. Att stänga gränsen för flyktingar hör till det som inte är tillåtet.

Flyktinginvandring till en välfärdsstat som Sverige kostar pengar. Det finns många reformer man skulle kunna göra som skulle göra det enklare för flyktingar att komma i arbete. Folkpartiet har till exempel två viktiga förslag – lägre ingångslöner och reformerad LAS.

Men de räcker bara så långt. Till syvende och sist blir flyktinginvandringen en kostnad, och följaktligen begränsad.

Många liberaler verkar tro att det är politiskt möjligt att genomföra mängder med radikala reformer för att få flyktingarna i arbete. Rent teoretiskt är det så förstås, men inte verkligt. Sverige är konservativt och väljarna inte redo att liberalisera ekonomin och minimera välfärdsstaten i ett trollslag.

Att ta avstånd från politisk verklighet är knappast att skapa en konstruktiv grund för diskussion om invandring.