Vad hindrar fredsförhandlingar i mellanöstern?

Sedan en tid tillbaka har palestinierna vägrat att förhandla om fred. I början på juni gick Benjamin Netanyahu ut och upprepade sin tidigare inbjudan till Abbas om fredsförhandlingar utan krav: Netanyahu to Abbas: Give Peace a Chance.

Gunilla Carlsson har startat en debatt kring svenskt bistånd till Palestina. Hon hänvisar till bristen på fredsförhandlingar och att dra in stödet till statsbyggande om inga förhandlingar sker:

– Är det värt att vi fortsätter bygga upp förutsättningar för en två-statslösning om inte Israel och palestinierna själva vill gå till förhandlingsbordet?, säger Gunilla Carlsson.

 Hans Linde och Gunilla Carlsson debatterade i SVT (även på Youtube): 
Hans Linde menar att press måste sättas på Israel att komma till förhandlingsbordet. Det är att helt slå in en öppen dörr, eftersom Israel är redo att gå till förhandling.

Biståndsministern svarar inte på detta, men verkar trots allt veta om att Israel är redo att förhandla om fred. 5.21 in i inslaget diskuteras israelernas inställning till förstörda svenska biståndsprojekt på Västbanken.

Intervjuare: Vad svarar dom då (israelerna)?
Carlsson: Ja, då säger dom då att nu är det dags att gå till fredsförhandlingar.

Det är intressant att se att biståndsministern trots allt vet att Israel är öppna för fredsförhandlingar. Mer intressant är att hon helt mörkar detta och ändå får det att framstå som ett spel med två parter som vägrar förhandla.

För ett antal år sedan drog sig Israel ensidigt ur Gazaremsan och lämnade området. Som en följd av detta har Gaza blivit ett terrornäste och en brutal diktatur.

Mot denna bakgrund är det orimligt att kräva att Israel ska göra samma sak på Västbanken och i Jerusalem. En terrorregim på så nära håll till Israel skulle vara ohanterligt. Så den enda vägen framåt till fred i mellanöstern ligger i fredsförhandlingar.

Det diskuteras nu att biståndsministerns egentliga syfte är att straffa palestiniernas förhandlingsvägran. Om det kan vi bara spekulera.

Men vad som är säkert är att palestinierna har nyckeln till freden i sin hand. Om de vill kan konflikten upphöra här och nu. Deras vägran är orsaken till att konflikten kvarstår.

Biståndsministerns enögda retorik skrämmer

Idag skriver Gunilla Carlsson på SvT debatt: Israels isolering av Gaza är moraliskt förkastlig.
Carlssons strävan är uppenbart att vara balanserad, att ställa krav både på Israel och Palestina. Ingress och rubrik är gissningsvis inte skrivet av ministern själv. Men fundamentalt ser Gunilla Carlsson en syndabock i mellanösternkonflikten – Israel.

Sveriges bistånd ska göra skillnad där det behövs allra mest. Palestinierna har kommit att bli det mest biståndsberoende folket i världen. Biståndet till Palestina är förknippat med mycket stora risker, utmaningarna är avsevärda. 

Sverige ger ett direkt budgetstöd till Fatah på Västbanken. Västbanken är idag en diktatur, klassad som “not free” av Freedom House. Självklart är det riskfyllt att ge budgetstöd till en diktatur.

Biståndet kräver politiska framsteg för ge långsiktigt hållbara resultat. Ockupationen och de expanderande israeliska bosättningarna är de huvudsakliga hindren för tvåstatslösningen och förklarar också biståndsberoendet. 

Idag har Israel en stående inbjudan till palestinska myndigheten för att förhandla om fredsavtal. Palestinierna vägrar. Ändå ser Sveriges biståndsminister israeliska bosättningar som det huvudsakliga hindret för fred. Inte bara är det ett hinder för fred, det förklarar också varför palestinierna är biståndsberoende.

Bengt Nilsson har skrivit om hur krigsherrar i Somalia skott sig på bistånd, och till och med drivit fram svält och krig för att tjäna pengar. Självklart finns liknande möjligheter i Palestina, en av världens största mottagare av bistånd.

Biståndet på Västbanken är en lukrativ affär för Fatah. De använder biståndet för att avlöna stora mängder palestinier – de köper stöd helt enkelt. Bland annat avlönas fångar i israeliska fängelser, fångar som i många fall har mördat oskyldiga civila.

Palestinierna är biståndsberoende för att Fatah-ledarna tjänar på det. Fatah-ledarna har kvar sin priviligierade ställning eftersom området är en diktatur.

Men Gunilla Carlsson skriver även om Gaza:

Rörelsefriheten för personer och varor inom och ut ur det palestinska området måste öka kraftigt om ekonomin ska ta fart och arbetslösheten minska. Det gäller inte minst i Gaza där Israel måste göra mycket mer. Isoleringen är moraliskt förkastlig och politiskt kontraproduktiv. Den fördyrar biståndet.

Gaza drivs av Hamas, som bland annat avlossar raketer in i Israel. Ändå tycker Gunilla Carlsson att Israel ska öppna upp för mer rörelse in och ur Gaza – en fientlig nation som de facto för krig mot Israel.

Hur kommer det sig att Gunilla Carlsson missar enkla, uppenbara fakta i mellanösterndebatten? Vad är det som driver henne att ständigt lägga skulden på Israel?

Det är illa nog att en svensk ministern sprider en så ensidig bild av mellanösternkonflikten. Men hon är mer än en tyckare, hon är en faktisk aktör. Sverige är en direkt finansiär av palestinska myndigheten, och därmed medskyldig till deras hatpropaganda och terrorstöd.

Carlsson lägger skulden på Israel, men borde istället ta sig en rejäl titt i spegeln. Svenska skattepengar bidrar idag till att driva mellanösternkonflikten vidare.

Ekot skildrar Hamas’ förtryck

Ekot sände idag ett inslag av Cecilia Uddén: Friheten inskränks i Gaza

Det har gått ett halvår sedan bomberna föll över Gaza – i det senaste kriget. Och det är nu länge sedan det rådde brist på några varor. Allt finns att köpa, smugglat genom tunnlarna. Men Gazabornas vardag färgas i dag av det styrande Hamas inskränkningar i yttrandefrihet och personlig frihet. I går greps en kolumnist som vägrat be om ursäkt för sina kritiska artiklar. Och under våren har unga män i Gaza med fel frisyr blivit tvångsklippta av Hamas säkerhetsstyrkor.

En liten släng av israelkritik inledde inslaget. Som pikant kommentar till det kan man säga att bomberna fortfarande faller över Israel – Hamas skickar regelbundet raketer.

Resten av inslaget skildrar dock rätt upp och ned förtrycket i Gaza. Där är det diktatur, precis som på Västbanken. Inga journalister kan verka fritt, och medborgarna saknar frihet. Oliktänkande kastas i fängelse och torteras.

När jag var med i P1 och skällde ut Cecilia Uddén uppmanade jag henne att granska de palestinska ledarna på samma sätt som hon granskar de israeliska.

Mellanösternkonflikten bygger på en fundamental brist på demokrati i de palestinska områdena och arabvärlden. Om journalisterna började belysa detta faktum skulle vi kunna få en ändring och förutsättningar för en verklig fred i mellanöstern.

Kämpar palestinierna för frihet och rättvisa?

Olof Holmgren, aktiv inom Palestinanätverket i Malmö, skriver på SVT debatt till svar på Henry Bronetts artikel: Här är fem skäl att bojkotta Israel i ESC.

Visst känns en bojkott av Israel obekväm. Men är inte Eurovision Song Contest samtidigt en liten sak i jämförelse med palestiniernas 65 år långa kamp för frihet och rättvisa?

Holmgren menar att palestinierna kämpar för “frihet och rättvisa”. Men är det verkligen ett korrekt påstående?

Palestiniernas har kämpat i 65 år, men inte för frihet och rättvisa i vanlig bemärkelse. Kampen började när Israel bildades, och var en del i arabvärldens krig mot Israel. Detta krig syftade till att förstöra Israel och driva judarna ut i havet.

Hamas är helt öppna med att man håller fast vid denna linje. Fatah ger samma budskap till sin arabiska publik. Se Palestinian Media Watch.

Varken Hamas eller Fatah är demokrater, vilket garanterar avsaknaden av kritiska röster i Palestina. Men palestinavänner i Väst är också tysta.

Så Olof Holmgren har rätt, palestinierna har kämpat i 65 år. De ledande krafterna kämpar för att Israel ska upphöra, och tillåter ingen opposition. Massiv propaganda har också påverkat befolkningen – stödet för fred med israel är idag lågt.

Den palestinska rörelsen har allvarliga demokratiska problem, och kan inte med trovärdighet sägas kämpa för fred och rättvisa.

Relevant i sammanhanget är också Anna Ekströms text i Expressen: Bemöts av de stora aktionerna – gissa landet

Norsk TV om hur biståndspengar finansierar palestinsk antisemitism

Palestinian Media Watch har under en lång tid dokumenterat hur palestinsk media sprider hatpropaganda mot judar och den judiska staten. I Norge har detta inslag resulterat i en gripande dokumentär på statliga NRK, som finns att se på Youtube:

Hela inslaget finns transkriberat på Palestinian Media Watchs hemsida.

I inslaget kommenterar representanter för The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities:

A Norwegian expert from The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities, Øivind Kopperud, expressed concern about the “clear Antisemitic aspects” that Deceptiondocuments: 

“There are certainly clear Antisemitic aspects…You find the myth that The Protocols of the Elders of Zion exists, that what is written there actually happened, that it is a real book and not a forgery, which it is, that the Jews are working in secret to rule the world.”

Dokumentären visar klart vad som sker: Palestinska medier sprider hatpropaganda som indoktrinerar det palestinska samhället att hata judar. Den norska regeringen stöttar Palestinska myndigheten, och möjliggör på detta sätt att propaganda kan fortsätta att spridas.

Även svenska myndigheter lägger stora summor biståndspengar till ett generellt stöd till den palestinska myndigheten.

Våra biståndspengar bidrar till att sprida hat som driver mellanösternkonflikten vidare.

Men det stannar inte vid propaganda, palestinska myndigheten ger även finansiellt stöd till palestinier som fängslats av Israel för terrorbrott. Tusentals våldsverkare ges flerårig försörjning, och visar vägen för ytterligare generationer av martyrer.

Demokratiperspektiv måste till i palestinabiståndet

Under helgen har det rapporterats att Sverige skänker ytterligare 30 miljoner till palestinska myndigheten.

Regeringen ser allvarligt på den svåra ekonomiska situation som den palestinska myndigheten hamnat i, sedan Israel lagt beslag på skatteinkomster motsvarande cirka 120 miljoner dollar. Det är pengar som tillhör palestinierna. 

Nu tar den svenska regeringen initiativ för att stödja palestinierna och skänker 4,8 miljoner dollar, motsvarande drygt 30 miljoner kronor.
Pengarna ska tas från Sveriges konto i Världsbanken, säger biståndsminister Gunilla Carlsson (M). 

– Om fler länder gör som Sverige för att tillfälligtvis lätta på den stora bördan på den palestinska myndigheten kan det underlätta, säger hon. 

Gunilla Carlsson hoppas alltså att fler länder ska följa Sveriges exempel och ta pengar som finns placerade hos Världsbanken och skänka dem till palestinska myndigheten.
Det är 4,8 miljoner dollar som regeringen skänker. Pengarna ska användas av den palestinska myndigheten för att betala ut till exempel lärarlöner och pensioner.

Läsare av denna blogg känner väl till att det inte bara är lärarlöner Fatah betalar ut. Man stödjer tusentals fångar ekonomiskt, både i fängelser och efter att de frisläppts. Så mycket som 6% av Fatahs hela budget går direkt till detta, enligt Times of Israel. Se även Palestinian Media Watchs särskilda rapport.

Palestinska myndigheten är klassiska arabiska despoter. Området är klassat som “not free” enligt Freedom House. Förutom att stödja terror passivt har dessa skurkar egna stridande terrorgrupper. Och nu får de 30 färska svenska skattemiljoner att fortsätta kampen mot Israel med.

Birgitta Ohlsson (fp) har ställt en fråga till Gunilla Carlsson om bistånd till diktaturer. Carlsson svarade så här:

Demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för utveckling och minskad fattigdom. Därför ska Sverige ställa tydligare krav på sina samarbetsländer rörande demokrati och förverkligandet av de mänskliga rättigheterna. […]

I länder där demokratiska förutsättningar saknas för ett långsiktigt samarbete, kan i stället olika typer av riktade insatser för att stödja positiva processer vara möjliga. 

Men i fallet Fatah och Palestina gäller dock inte Carlssons vackra ord. Här går svenska skattemiljoner rätt in i Fatahs budget.

Se Gudmundsons gamla ledare i ämnet.

Dubbla budskap från palestinska myndigheten om terrorlöner

Palestinian Media Watch skriver intressant om palestinska löner till terrorister

Palestinian Media Watch has seen statements by both the British and Norwegian governments defending their payments to the Palestinian Authority’s general budget for salaries. These statements came in response to two PMW reports documenting that thousands of imprisoned terrorists are among the recipients of PA salaries. 

In their statements, both the British and Norwegian governments say that the PA has informed them that the PA does not pay “salaries” to terrorists in Israeli prisons, but social “assistance” payments to the prisoners’ families. […]

PMW has repeatedly rejected this claim and documented that the payments are indeed salaries not correlated to need but given as a reward for the prisoners’ terror acts, which the PA sees as actions worthy of “esteem.”

Palestinska myndigheten säger alltså en sak till europeiska biståndsgivare (på engelska) och en sak till sina lokala bas (på arabiska). Från PMW:

“[Minister of Prisoners’ Affairs Issa] Karake denies rumors about changing salaries (Arabic: rawatib) into social assistance (Arabic: i’anat ijtima’iya)… He noted that the government headed by Salam Fayyad considers the prisoners’ cause central, and has authorized regulations to support and protect them out of esteem for their sacrifice and struggle.”
[WAFA (the official Palestinian Authority news agency), Dec. 27, 2012]

Men terroristerna får inte bara lön när de är i fängelset – utbetalningarna fortsätter även när fångarna är frigivna. 4000 frisläppta fångar är idag på lönelistan.

Palestinian terrorist prisoners who served more than five years in prison remain on PA’s payroll even after being released. 4,000 released prisoners who were imprisoned for terrorism or other security offenses, now receive “permanent” “full monthly salaries”, even though many are “in the prime of their lives and could get a job and work.”

Om en palestinier attackerar och dödar oskyldiga civila i Israel får han en försörjning för många år framöver, och hjältestatus i det palestinska samhället.

Var och en kan själva dra slutsatser kring vad detta innebär för terrorismen i det palestinska samhället.

Lönerna till terrorister har nyligen höjts, som jag tidigare skrivit om. Och som tidigare gäller att Sverige är en stor biståndsgivare till palestinska myndigheten.

Hamas: Hela Israel är vårt! – Fatah: Positivt

Al Jazeera rapporterade för några dagar sedan om ett jättemöte med Hamas’ exilledare Khalid Meshal i Gaza: Hamas’ Meshaal vows to ‘continue resistance’

Khaled Meshaal, the Hamas leader in exile, has rejected any concessions over a future Palestine state at a rally marking the 25th anniversary of the armed Palestinian group.
More than 100,000 Palestinians gathered in the Gaza Strip on Saturday to hear him speak for the first time in the Palestinian enclave. 

“Palestine is our land and nation from the [Mediterranean] sea to the [Jordan] river, from north to south, and we cannot cede an inch or any part of it,” he said. […]  

Statehood will be the fruit of resistance, not negotiations,” Meshaal told cheering fans.

Hamas kräver alltså hela Israel som sitt,  och detta ska inte ske genom förhandlingar.

Fatah har kommenterat Khaled Meshaals utspel: Fatah Official Praises Mashaal Speech in Gaza

A senior Fatah official said that Hamas chief Khaled Mashaal’s speech in Gaza on Saturday was “very positive.” 

Azzam al-Ahmad told Ma’an that Mashaal’s speech reflected the contents a reconciliation deal between the parties that fell apart last year. 

“In order to implement this, we should quickly activate the work of the election commission which was stopped in July,” al-Ahmad said.

Morten A. Klein på The Algemeiner har kommenterat: Abbas’ Fatah Praises Hamas’ Calls for Israel’s Demise

Fatah gör helt rätt i att närma sig Hamas – de är nämligen väldigt populära. Elder of Ziyon bloggade häromdagen om ett Hamasmöte på Västbanken som drog tiotusentals besökare:

It will be interesting to compare the size of this demonstration with the planned Fatah rally in Gaza on January 1, which is the 49th anniversary of Fatah’s first terror attack, a failed attempt to damage Israel’s water carrier. (Yes, that is really what the “moderate” Fatah celebrates every year.) 

What the US and EU utterly ignore is the fact that if elections were held today, Hamas would win again. Pushing Israel to make concessions to an artificial PA that is not supported by even half of its own people has nothing to do with peace; it is more like a psychosis where the fake “peace process” is given magic powers that would somehow transcend what the Palestinian Arabs want.

Många som stöttade FN-budet för palestinierna menar att detta var ett nödvändigt steg för att stärka Fatah och deras fredssträvanden. Detta sa bland annat Jan Björklund.

Även LUF-ordföranden Linda Nordlund menar att det var nödvändigt att stärka Fatah genom att stötta deras kandidatur. När jag frågade henne varför det inte var ett alternativ att kräva att palestinierna skulle förhandla om fred fick jag inget svar.

Fatah: Vi överger Osloavtalet

Igår när jag skrev om reaktionerna på Israels bosättningsplaner hittade jag en intressant artikel i Jerusalem Post: Fatah: Oslo Accords will cease to exist after UN bid

The Oslo Accords between the PLO and Israel will cease to exist the day after the UN votes in favor of upgrading the status of a Palestinian state to non-member, Abbas Zaki, member of the Fatah Central Committee, was quoted Thursday as saying. […]Zaki said that once the status of a Palestinian state is upgraded, the Palestinians would be able to pursue Israel for “war crimes” in the International Criminal Court.”Once we become a recognized state, we will go to all UN agencies to force the international community to take legal action against Israel,” Zaki told the London-based Al-Quds Al-Arabi newspaper.He said that after the UN votes in favor of the PA request, “the case of the Oslo Accords and the Palestinian Authority will be closed. We will have a state parliament and not a Palestinian Legislative Council.”

Artikeln är från augusti. Så i god tid innan har seniora personer inom Fatah gjort helt klart att uppgraderingen i FN var slutet för Osloavtalet.

Ändå röstade Sverige och Europa genom uppgraderingen, i fredens namn.

 

Jämför reaktioner: terror, avtalsbrott och husbygge

Den svenska fokuseringen på vissa aspekter av mellanösternkonflikten upphör aldrig att förvåna mig. Igår slogs det på stort igen, angående israeliska byggplaner på de omtvistade områdena. Carl Bildt uttalade sig för Ekot:

– Från den europeiska unionen har vi i går reagerat mycket starkt. I Stockholm är israels ambassadör just nu uppkallad till UD för att ytterligare understryka vår uppfattning i denna fråga, sa Carl Bildt från riksdagens talarstol vid en debatt om Gazakonflikten i dag. […]

Vad var budskapet till den israeliska ambassadören?
– Att vi är utomordentligt, extremt, oroade (min fetstil) av de besked som kommit och de uttalanden som har gjorts. Vi ville ha ett klarläggande framförallt när det gäller det område som heter E1, som är speciellt känsligt i Jerusalem. Vi begär att man ska ta tillbaka de här beskeden och skapa klarhet på den punkten.

Som jag skrev i helgen, att Israel har rätt till delar av Västbanken och Jerusalem är helt oomtvistat. Palestinierna blockerar nu fredsprocessen genom att vägra förhandla. Varför ska då Israel belöna deras vägran och sitta snällt och vänta tills palestinierna ändrar sig?

Att det bor judar i de omtvistade områden borde heller inte vara några problem – det bor 20% araber i Israel och det går utmärkt.

När palestinierna besköt civila med raketer kom endast pliktskyldiga fördömanden. Det som palestinierna gjorde i FN var ett brott mot Osloprocessen – vilket Fatah stolt erkänner. Men det stöttade Carl Bildt och stora delar av det europeiska etablissemanget.

Men när israelerna reagerar mot allt detta, och bygger i de områden som med all sannolikhet kommer tillhöra en israelisk stat, då blir det reaktioner.

Carl Bildt upprepade också på sin blogg sin uppfattning: Extremt oroväckande. Studio ett hade en hel programpunkt om detta igår.

Till syvende och sist är det samma sak som upprör palestinierna som Carl Bildt och etablissemanget: israelerna hävdar sin legitima rätt till de “ockuperade” områdena.

Det är skrämmande att se hur etablissemanget piskar på de redan extremt negativa känslorna mot Israel.