Tiggeriet kräver politisk handling

En våt filt har lagt sig över svensk politik. Politikerna har värkt ur sig en respons på asylpolitiken, en bra början men långt ifrån tillräckligt. En annan aspekt av migrationen har man helt lagt åt sidan, det utbredda tiggeriet i vårt land.

Regeringen tog fram en utredning som pekade åt rätt håll, men i slutändan blev det ett “jaha”. Tiggeriet tillåts fortsätta.

På vägen till jobbet ser jag tiggarna varje dag. De sitter längre och längre ut på gågatan i Linköping centrum. Tre-fyra stycken möter jag på 200 meter. Ibland ser jag dem rota i soporna vid min parkeringsplats.

I UNT skildras en riktigt obehaglig konsekvens av tiggeriet: Kyrkogården fick saneras

Flera har hört av sig till kommunen angående EU-migranterna som uppehåller sig på parkeringen intill kyrkogården i Ulleråker. Hushållsavfall och avföring har hittats innanför kyrkogårdens murar.
– Det stämmer att det förekommit. Förra veckan tog vi beslutet att genomföra en sanering av kyrkogården, säger Thord Engström, enhetschef vid Uppsala kyrkogårdar.

Trots att människor bokstavligt talat lämnar avföring på kyrkogården kommer ingen avhysning ske. Men Ingrid Andebjörk, enhetschef på stadstdelsförvaltningen i Uppsala verkar överväga att göra parkeringen mindre.

Hur kan ni gå vidare med detta?
– Just nu har vi inga andra medel än att föra en dialog med de som uppehåller sig på parkeringen och därtill finns det slutligen möjlighet för avhysning och bortforsling av fordon. Det är inte en campingplats utan parkeringen ska primärt vara till för kyrkogårdens besökare. Vi kan ju exempelvis ställa oss frågan om parkeringen behöver vara så stor som den är, säger hon.
Vad har ni fått för reaktioner från allmänheten?
– De flesta förstår situationen. Man förstår att det är en komplex fråga som inte går att lösa här och nu.

Om svenskar campade och skräpade ned på kyrkogården skulle de avhysas ögonblickligen. Men för eu-migranter gäller tydligen andra regler.

Jag blir otroligt arg när jag läser om denna flathet. Det ska inte tillåtas att människor bokstavligt talat skiter på den plats dit människor går för att minnas de döda.

Magdalena Gad på Expressen har granskat tiggarnas situation i Expressen: En plats för de levande döda. Den som har läst Gads reportage inser att tiggarna kommer fortsätta att komma så länge de kan komma.

Sverige har skaffat sig enorma problem genom migrationspolitiken. Vi måste hantera ett långt utanförskap, menar Thomas Gür i SvD. Därför måste vi säga nej till att också hantera Bulgarien och Rumäniens problem.

Tiggeri för utländska medborgare måste förbjudas i Sverige. Så var det tidigare, och en enkel lagändring är det enda som krävs. Tiggeri ska inte förbjudas för svenska medborgare, men den fria rörligheten ska inte möjliggöra tiggeri som arbetskraftsinvandring.

De svenska politikerna kan stoppa tiggeriet, om de vill. Men de väljer att inte ens prata om problemet. Det är skamligt.

Socialliberalism och tiggeri

Tiggande EU-migranter är numer varda för svenskar. I varje stad finns tiggarna, och hur frågan ska hanteras är något många bär på.

Många i den politiska och mediala världen är kritiska till förbud mot tiggeri. Det finns en viss tyngd i  att en medborgare inte ska förbjudas att tigga om de är i nöd. Jag har förståelse för det argumentet.

Men det vi ser idag är utländska medborgare som försörjer sig långsiktigt på tiggeri i Sverige. De upplever tiggande i Sverige som ett bättre alternativ än deras livschanser i Rumänien eller Bulgarien.

Tiggeriet ökar och det finns inga utsikter att det kommer minska, helt enkelt på grund av misären i romernas hemländer. Situation Stockholm skriver om hur konkurrensen på gatorna hårdnar, och hur det blir svårare att få respons.

Som Johan Westerholm skriver händer det något med empatin när man möte så bottenlös misär i den omfattning som vi ser idag. Människor stänger av.

Staffan Danielsson skriver om tiggeri på sin blogg:

Mitt åtgärdsprogram är att fattiga människor i Sverige ska ges ett grundskydd genom vår socialtjänstlag […] jag tolkar inte EUs fria rörlighet som avsedd för att vara långa tider i andra länder utan resurser för sin försörjning (och i syfte att tigga), regelverken för tiggeri bör skärpas, Sverige (och EU) ska sätta press på Rumänien och öka sitt stöd till romerna

Anna Dahlberg skrev igår om tiggeriet:

I grunden finns det bara tre positioner att välja mellan: 1) att genom systematiska avhysningar och/eller ett förbud se till att färre väljer att söka sig hit för att tigga, 2) att acceptera framväxten av kåkstäder och öppen misär eller 3) att ta ett försörjningsansvar för fattiga EU-migranter som vill bo i Sverige.

För mig framstår det som uppenbart att alternativ ett är det självklara. Rumänien och Bulgarien borde inte ha släppts in i EU när de behandlar sina medborgare som de gör. Men de måste tvingas att ta sitt ansvar – EU-migranterna ska få sitt stöd där.

Det verkar idag som det är självklart för de flesta att tiggeriet som det ser ut idag bör vara tillåtet. Men jag förstår inte den argumentationen. Rumänien och Bulgariens misär löses inte på Sveriges gator. Tiggeri i den omfattning vi ser idag skapar inte en rimlig stadsmiljö.Att vara liberal är för mig inte synonymt med att göra gott med andras pengar. Ibland kan det kännas så, särskilt från människor som betecknar sig som socialliberaler. Men liberalism ställer krav på förnuft. Särskilt som Europavänner har vi ett ansvar att dra gränser.

Som Per Gudmundson för en tid sedan skrev om var det tidigare förbjudet för utlänningar att uppehålla sig i Sverige om deras syfte var att försörja sig på tiggeri. Det bör vara enkelt att återinföra den lagtolkningen. (Rättelse från Gudmundson här.)

PS. Filosofiska rummet diskuterade nyligen tiggeri och hur man förhåller sig till det. Per Bauhn drev där en vettig linje.

Min röst går till Erik Scheller (fp)

Nu är det snart EU-val och det är dags att rösta. Min röst kommer gå till Erik Scheller (fp).

Jag tycker Folkpartiets linje är bra – tydligt EU-positiv. Erik Scheller är också tydlig när han säger nej till EU-skatt.

En annan viktig fråga för Erik Scheller är EU-utvidgning. Han har skrivit en utmärkt artikel där han ser Israel som ett lämpligt kandidatland i framtiden.

Personligen för mig har Eriks interna fp-kampanj varit viktig och förtroendeskapande. Jag vet att han är en lyhörd person vilket är viktigt för mig.

Rösta på en liberal israelvän – rösta på Erik Scheller!

Omoraliskt att bojkotta bosättningar

DN rapporterar att EU nu väljer att bojkotta varor och tjänster från Västbanken:

EU:s 28 medlemsstater har skrivit på ett bindande avtal som börjar gälla på fredag. Avtalet förbjuder finansiering, samarbete, tilldelning av stipendier, forskningsfonder eller utdelandet av priser till någon som bor på Västbanken eller i östra Jerusalem – som båda tillhör ockuperade områden, enligt EU. 

I praktiken innebär detta att alla kommande samarbeten och kontrakt mellan EU-länderna och Israel ska innehålla en klausul som säger att de nämnda områdena inte tillhör staten Israel – och att avtalen därför inte gäller där.

Gränserna mellan Israel och Palestina har inte avgjorts. För att de ska kunna bestämmas krävs fredsförhandlingar. Israel har deklarerat att man är öppna för att förhandla, men palestinierna vägrar.

Att Israel ska dra sig tillbaka från Västbanken utan ett fredsavtal är orimligt. När man gjorde det i Gaza utsattes man för en terrorstat som granne. Risken för samma sak är överhängande på Västbanken, som dessutom ligger närmare de centrala delarna av Israel.

I detta läge väljer alltså EU att sätta press på Israel, som har en positiv inställning och är redo att förhandla. Det gör att palestinierna får mindre incitament att förhandla om fred, och gör Israel mindre benäget att anstränga sig. Varför ska Israel göra det, när de ändå straffas?

EU gör helt enkelt freden i mellanöstern en stor otjänst. Alla fredsvänner borde protestera mot detta huvudlösa beslut.

FP: Mer överstatlighet!

Idag i Studio ett diskuterades överstatlighet i krisens spår: EU:s framtid på spel på toppmötet. Carl Tham (s) och Olle Schmidt (fp) debatterade för eller emot överstatlighet.

Carl Tham var kritisk mot euron och överstatlighet. Olle Schmidt var kritisk mot Carl Tham. 
Det skojas en hel del om fp, att de motiverar allt inom EU med freden i Europa. Olle Schmidt är en levande illustration av detta skämt. Han blev mycket känslosam, och gick nästan upp i falsett. Och pratade om Europas historia och EU som ett fredsprojekt.
Olle Schmidt var klar med vad som behövs: Mer överstatlighet, i solidaritetens namn. Han gick helt emot Sverige och Reinfelds linje (som Reinfeldt presenterade i dagens P1 Morgon.)
Jag har tidigare kritiserat fp:s Europalinje. Jag är en självklar europavän, men Folkpartiet har tappat markkontakten. Det har bildats en EU-hyllande bunker inom Fp:s ledning. Man är närmast religiös när det kommer till EU i dess nuvarande form.
Jag skrev tidigare att Europatåget har spårat ur. Men det anser inte Olle Schmidt. För honom är överstatlighet vägen framåt.
Skrämmande.

EU, FN och Rädda Barnen stöttar terrorfrämjande palestinska NGOer

Igår kom nyheten att en EU-stöttad palestinsk NGO gått ut och hyllat självmordsbombare. Från Palestinian Media Watch: PA youth taught that suicide terrorists are “greatest role models” on EU-funded NGO’s TV program

Last week, Israel transferred the bodies of 91 terrorists including
numerous suicide bombers to the Palestinian Authority. A PA TV program
for youth, Speak Up, glorified the 91 terrorists saying they were:

“More honored than all of us… They are the greatest role models for us.”

The TV program is co-produced by PA TV and PYALARA, an NGO for youth funded by the EU, Save the Children and other international donors.

Här är filmen.FN har också finansierat en organisation som gör palestinsk barn-tv där barnen uppmanas att byta ut cigaretter mot vapen:

PMW skriver om finansieringen:

According to the Burj Luq Luq Center’s website where the puppet show was held, they are funded and have ties to the French Consulate, the Swiss Development Agency, the Italian Institutions’ Union, the UNFPA, the [PA] Ministry of Youth and Sports, UNICEF and UNESCO.

Båda av dessa filmerna sändes alltså på palestinska myndighetens officiella TV-kanal, som regelbundet hyllar terrorister.

Europatåget har spårat ur

Dick Erixon skrev idag om EU: Europa måste starta om från ruta ett

EU är en katastrof inte bara när det gäller oförmågan att hantera ekonomi, utan också när det gäller att undergräva det demokratiska styrelseskicket.[…] 

Tony Blair sa en gång att allt som fick prefixet Europa omedelbart tappade all lyskraft. Så är det. Europa har blivit synonymt med politikerklass, maktkorruption och ansvarslöshet. 

Nuvarande Europasystem är ohållbart. Vi som vill Europasamarbete och vill skapa en Europagemenskap måste inse att det system som byggts fullständigt har misslyckats. Vi måste börja om.

Som folkpartist tycker jag detta är särskilt viktigt. Folkpartiet är det mest europavänliga partiet. Det är en mycket positiv sak. 
Men tyvärr har denna europavurm förändrats till att bli en vurm för EU-projektet som det ser ut idag. Folkpartiet framstår som fullständigt aningslösa.
Exakt hur feltänkt europaprojektet är kan vi nu se i Grekland. Landet kuppades in i Eurosamarbetet utan att ha förutsättningar för att hantera det. Tack vare detta växer nu hatet mellan greker och tyskar. Så till den grad att nazister nu finns i parlamentet.
I The Telegraph uttalar sig Greklands vice premiärminister Theodoros Pangalos:

“The majority of the people voted for a very strange mental construction,” he said. “We want to be in the EU and the euro, but we don’t want to pay anything for the past.” […] 

“There is a school of thought that says the Germans are bluffing. They need Greece and will never throw us out of the eurozone. But what will happen, which is almost certain, is they will not give us the money to pay our debts. 

“We will be in wild bankruptcy, out-of-control bankruptcy. The state will not be able to pay salaries and pensions. This is not recognised by the citizens. We have got until June before we run out of money.

Han pekar också på vad denna kris kan leda till – en statskupp:

The deputy prime minister also warned that chaos could boost the neo-fascist Golden Dawn party, which won an unprecedented seven per cent of the vote, and 21 seats, in Sunday’s election.
“In the places where the police voted, the fascists got 25 per cent,” he said. “They are a serious threat. They have used violence already – you don’t know where it will stop 

Folkpartiet måste sansa sig. Det är inte bara EU som har spårat ur – Folkpartiets kärleksaffär med EU i dess nuvarande form måste få ett slut. 

Beklagligt utspel av FPs Hamilton

Igår skrev Carl B Hamilton på DN Debatt: Wallenbergs anda finns inte i riksdagen

Eftersom jag är en varm Europavän och vill att Sverige ska ansluta sig till EU:s finanspakt har jag stöttat uppgörelsen och medverkat i förhandlingen. Samtidigt skäms jag över hyckleriet och känner äckel inför de dubbla budskapen. Vi svenska politiker hyllar år 2012 vid tillfälle efter tillfälle den svensk som under 1900-talet mer än de flesta stått för solidaritet med andra i Europa – samtidigt som vi vill minimera svenska åtaganden och maximera svenska krav. Det är för mig motsatsen till ett agerande i Raoul Wallenbergs anda.

Folkpartiets EU-vänliga linje har på sista tiden blivit allt mer uppskruvad. Det är respektingivande att trots motstånd vara ett europavänligt parti. Men Hamiltons artikel är den sista i linjen med mer eller mindre extrema utspel.

Tonen blir allt mer och mer uppskruvad och har nu nått vägs ände – den som är kritisk till EU är emot Raul Wallenbergs anda och mer eller mindre för en utveckling som riskerar att leda till en ny förintelse. Det är inte en linje som inger respekt.

Följaktligen har satirisk kommentarer droppat in, Viktor Barth-Kron har t ex förutspått Carl B Hamiltons framtida utspel.

Kritiska inlägg har kommit från Mathias Sundin, Adam Cwejman och Peter Wolodarski.

Folkpartiets ledning behöver ta en rejäl intern diskussion kring vilken linje man driver. Den nuvarande har helt ballat ur.

EUs jordbruksstöd skapar svält

Johan Norberg skrev för en tid sedan en intressant metro-krönika om EUs jordbruksstöd CAP:

Alla som studerar EU har lärt sig att det är ett ekonomiskt och politiskt partnerskap som har till syfte att upprätthålla en gemensam marknad och skapa död och underutveckling i fattiga länder. Tja, det kanske inte formuleras riktigt så i dokumenten, men det är effekten av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP, som nu firar sitt 50-årsjubileum, Bl a med en hemsida med pigga bebisar och glada ungdomar som gillar mat, och en uppmaning till dig att kampanja för politiken.

Under 50 år har CAP satt upp tullar mot livsmedel utifrån och givit massiva subventioner till bönderna. Dessa skapar överproduktion och EU köper ibland upp det för att priserna inte ska falla. I början av 2010 hade EU ett 76 000 ton stort smörberg och 2,4 miljoner ton korn i lager. Med exportsubventioner dumpas överskotten ibland utomlands. CAP är kort sagt den enda planekonomin i Europa som överlevde murens fall.

Strafftullar hindrar utländska bönder att exportera till oss och de måste även konkurrera mot våra statsbudgetar. Då och då hälsar vi på dem hemma och slår ut en marknad med skattesubventionerade livsmedel. Om man medvetet gick in för att sabotera den viktigaste näringen i fattiga länder skulle det vara svårt att tänka ut något mer effektivt.

Men lobbyorganisationen Svensk Mjölk är kritisk till Johan Norberg:

Johan Norberg är en välrenommerad debattör. Därför känns hans analys av jordbrukspolitiken i EU, i Metro i går ganska billig.   

Lantbrukare och mjölkföretagare får inte ersättningar för att de producerar mat. De ges för kollektiva nyttigheter, som biologisk mångfald och andra miljöinsatser, kvalitetsarbete i produktion såsom djuromsorg och kompensation för lantbruksföretag som finns i mindre gynnade områden.  

Utmaningarna framför oss är att utforma en jordbrukspolitik i EU som bidrar till att lösa nationella och globala utmaningar. Vi måste bestämma oss för vilken roll politiken respektive marknaden ska ha. […] EU har tullar som alla andra länder eller handelsområden.  

Det här med att vi dumpar mat på världsmarknaden och strafftullar ut den fattiga världen är inget problem för Svensk Mjölk!

Men Fp:s Birgitta Ohlsson vill minska jordbruksstödet, skriver hon i Expressen. Viktigt, och den här frågan behöver uppmärksammas mer.