Sanandaji om multikulturalismens död

Ett sevärt klipp från Axess seminarium från 2011 finns också på Galne Gunnar TV: Tino Sanandajis anförande Multikulturalismen är en lögn!

Min uppfattning är att Tino Sanandaji har rätt – multikulturalismen i Sverige är död. Men årtionden av multikulturalism har självklart satt spår. Sananadaji beskriver hur kritiker av multikulturalism möts av “vrede och hot om social isolering”. Denna tendens lever kvar mycket starkt kring diskussion av de problem som migrationen för med sig i Sverige.

En bra illustration är det som drabbade Neuding och Lundberg efter deras DN Debatt-artikel från 2010. Eller de attacker som Sanandaji själv fick utstå efter sin debatt mot Johan Norberg.

Tino gör en tillbakablick över invandringen i Sverige, och pratar om hur nazisterna uppkom som en reaktion på invandringen under 80-talet. Det multikulturella etablissemanget uppstod som en motrörelse till nazismen, och krossade den.

Men är nazismen död? Invandringen i Sverige har fortsatt att öka sedan 90-talet, i medial och politisk konsensus. Trycket för att tysta debatt om detta har varit mycket starkt, men i grunden kontraproduktivt. Detta ledde till sist till att Sd kom in i riksdagen. Linjen är fortfarande att tysta Sd med “vrede och hot om social isolering”, trots att partiet växer sig starkare och starkare.

I deras spår kryper nazisterna fram igen. För några år sedan vände etablissemanget ryggen åt Sd i Almedalen. I år vände de ryggen åt Svenskarnas parti.

Sanadajis viktiga ord väcker saknad. Vad hände med debatten om integration, invandring och multikulturalism? Sedan vredesutbrottet mot Neuding och Lundberg har det varit dödstyst. Men Sd fortsätter att öka, och ser sannolikt ut att bli tredje största parti i nästa val.

Jag ser ingen rasism i Sd:s politik. Att minska invandringen, till exempel, är en legitim politisk ståndpunkt. Men i deras led ryms rasister, och de bereder vägen för mer extrema partier.

Det antirasistiska etablissemanget är framgångsrikt när det agerar för att tysta debatt. Men det är handfallet när det gäller att stoppa främlingsfientliga partier. Det enda som kan stoppa främlingsfientligheten är en öppen debatt, och i förlängningen en långsiktig och rättssäker invandringspolitik.

Konsekvent antirasism manar till eftertanke

Som aktivist mot antisemitism har jag funderat på vad konsekvent antirasism innebär. För många  innebär detta att likställa antisemitism och islamofobi. Både Expo och Svenska Kommittén mot antisemitism använder detta likställande i olika utsträckning. 

Sam Harris är en amerikansk ateist som är en stark kritiker av islam. Han får ofta anklagelsen av islamofobi riktad emot sig, och har nu skrivit en text till svar mot dessa anklagelser: Response to Controversy.

Så här skriver Harris om islamofobi:

The meaning of “Islamophobia” is not at all like the meanings of those other terms. It is simply not easy to differentiate prejudice against Muslims from ordinary racism and xenophobia directed at Arabs, Pakistanis, Somalis, and other people who happen to be Muslim.  

[…] the only way that Muslims can reasonably be said to exist as a group is in terms of their adherence to the doctrine of Islam. There is no race of Muslims. They are not united by any physical traits or a diaspora. Unlike Judaism, Islam is a vast, missionary faith. 

The only thing that defines the class of All Muslims […] is their adherence to a set of beliefs and the behaviors that these beliefs inspire. And, unlike a person’s racial characteristics or gender, beliefs can be argued for, tested, criticized, and changed. 

Harris pratar också om antisemitism:

[…] we have a 2000-year-old tradition of religiously inspired hatred against Jews, conceived as a distinct race of people, both by those who hate them and by Jews themselves. Anti-Semitism is, therefore, a specific form of racism that, as everyone knows, has taken many terrible turns over the years […]. 

“Sexism,” generally speaking, is a bias against women, not because of any doctrines they might espouse, but because they were born without a Y chromosome. 

The meanings of these terms are clear, and each names a form of hatred and exclusion directed at people, as people, not because of their behavior or beliefs, but because of the mere circumstances of their birth.

Rasism är bland de grövsta formerna av fördomar som vi har. Den som är konsekvent antirasist måste vara noga med vad som benämns som rasism.

Fördomar mot muslimer och kristna ska bekämpas men kallas för rätt saker. Muslimer och kristna kan inte utsättas för rasism, eftersom de inte förenas av etnicitet.

Jag respekterar antirasisterna på Expo, men antirasism är ett luddigt begrepp. Själv föredrar jag att ta min utgångspunkt i tron på människans lika värde och på förnuftet.

Humanism kan vara det ord jag letar efter.

Staten prisar Karlssons skandalverk

Torbjörn Jerlerup bloggar: Kulturrådet ger stöd till Ingmar Karlsson

Mycket ska man höra innan öronen faller av. Men nu har alltså Ingmar Karlssons bok, och Wahlström och Widstrand, fått 60.000 kr i utgivningsstöd av statliga Kulturrådet med tillhörande inköp till samtliga svenska bibliotek. 

Här i Sverige ger vi statligt kulturstöd för att sprida antisemitiska falsarier. 

Jerlerup har skrivit till Kulturrådet:

Jag vill veta motiveringen till beslut om 60 000 kr i stöd till Ingmar Karlssons bok, “Bruden är vacker, men har en annan man”. 

Detta med tanke på att boken är full av antisemitiska förfalskade och vinklade citat, och med tanke på att boken ger en helt onyanserad, demoniserad och ensidig bild av sionismen. 

Ingmar Karlsson har i media själv gett uppgifter som gör att var och en kan bekräfta att han använt falska citat och ljuger om det. 

http://www.frihetssmedjan.se/2012/08/ingmar-karlssons-vinklade-och-forfalskade-citat-och-pastaenden/ 

http://www.expressen.se/kultur/forfalskade-citat/ 

Hela etablissemanget sluter upp bakom Ingmar Karlsson och försöker nu tiga ihjäl kritiken. Det är alla hederliga debattörers ansvar att se till att detta misslyckas.

Rätt och fel om folkhat

Torbjörn Jerlerup är liberal bloggare och antirasist och har skrivit flera inlägg om begreppet folkhat. Jerlerup skriver om counterjihad-rörelsen med Robert Spencer i fronten.

Jerlerup reagerar mot kollektiviseringen av muslimer, att islamkritiker inte i varje mening skriver ut att deras åsikter inte handlar om alla muslimer.

Skillnaden mellan judar och muslimer är att judarna är en folkgrupp, medans muslimer är en religiös samling. Relevant jämförelse är istället mellan kristna och muslimer.

Men om någon skulle vilja kritisera judar utifrån deras religion och ideologi tycker jag att det också är OK. Relevanta grupper kan väl i detta fall vara chassiderna i Israel.

Religiösa är personer som enas kring en ideologi av någon sort, näraliggande en politisk ideologi. Det måste gå att generalisera kring ideologiska grupperingar. Jag tycker det är anti-intellektuellt att kräva att man i varje mening ska precisera att det inte handlar om alla inom en viss grupp.

När man kritiserar en ideologi kritiserar man naturligt också de som följer ideologin. Man kan också göra det direkt. Vilket är helt principellt OK anser jag.

Tycker vi det är OK att kritisera kristna och generalisera om kristna bör vi också acceptera att människor gör det om muslimer.

Tycker vi det är OK att kritisera socialdemokrater och generalisera om socialdemokrater bör vi också acceptera att människor gör det om muslimer.

Jag tycker Jerlerup gör en viktig betraktelse när han pekar på likheterna mellan olika typer av hatretorik. Och visst är det så att även en intellektuellt korrekt debatt om kan skapa hat mot olika grupper. Men det är i många fall sekundära effekter som ska bekämpas som ett enskilt fenomen.

På samma sätt som islamkritiker har ett ansvar att hyfsa sin retorik har antirasister ett ansvar att inte strypa viktig religionsdebatt.

Antisemitisk tolerans inom socialdemokraterna

För ett par dagar sedan skrev en socialdemokratisk ersättare i Malmö kommunfullmäktige om en “judisk-europeisk sammansvärjning” på Socialdemokrater för Tro och Solidaritets (f d Broderskap).

Så här skrev Kaba:

”I denna miljö och i den så kallade USA-baserade Counterjihadrörelsen, med sina konspirationsteoretiska termer som ”Eurarbia” och teorier om muslimernas demografiska ”övertagande” av Europa och Sharialagstiftningens införande, har monstret Breivik skapats. Dessa globala rörelsers starka stöd åt Israel och dess täta band med sionistiska rörelsen har banat vägen för en judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning, där judiska avdelningar i EDL-skapats och där Counterjihadrörelsen ihop med högerextrema israeliska parlamentariker och högerextrema tankesmedjor, nära kopplade till högerpartiet Likud, arrangerat konferenser i Jerusalem med temat ”Facing jihad”.”

Vad är reaktionen från socialdemokraterna? Kabas text har tagits ned. Inget mer. 

Ilmar Reepalu tillåts härja obehindrad, och nu detta. Det går tyvärr inte att säga annat än att det finns en tolerans för antisemitiska idéer inom socialdemokraterna. Göran Persson är saknad.

Smålandsposten skriver: Antisemitisk sörja inom (s)

Socialdemokraterna har en lång historia av att bekämpa antisemitism. Det råder heller inga tvivel om var partiet står i frågor som rör mänskliga rättigheter. Samtidigt är den socialdemokratiska rörelsen på olika håll representerad av personer som sprider eller medverkar till att sprida antisemitiska myter. Det är mycket allvarligt.

Stefan Olsson kommenterar:

 Varje gång en enskild lokalpolitiker i Sverigedemokraterna häver ur sig något rasistiskt kablar TT ut det som en riksnyhet. På bara några minuter sprids varje rasistiskt SD-uttalande till varje lokaltidning som prenumerarar på TT:s nyhetstjänst. 

Nu har en socialdemokrat gjort samma sak. […] Vad händer? Ingenting. Jag har sökt på hemsidorna för Sydsvenskan, Skånska Dagbladet och Sveriges Radio Malmöhus. Ingen verkar tycka att antisemitismen inom S i Malmö är värd att uppmärksamma, trots att nyhetstorkan så här års brukar få reportarna att göra nyheter om vad som helst.

Se även länkarna nedan:
SvD: Broderskap på antisemitisk mark
Nordic Dervish: judisk-europeisk högerextremistisk sammansvärjning

Antirasism som ideologiskt vapen

Drevet mot Paulina Neudin har till slut letat sig ut i traditionella medier. Det är Jonathan Leman från Expo som för någon dag sedan skrev på Expressen Kultur.

Neuding glider mellan att diskutera vissa individers förföljelse av judar till att räkna hur många nyfödda som heter Mohammed och diskutera kriminalitet bland personer med utländsk bakgrund och i det sammanhanget avfärda sociala och ekonomiska bakomliggande förklaringar. 

Det är farligt när etablerade debattörer uttrycker sig på ett sätt som närmar sig intoleranta gruppers resonemang.

Alltså, om man avfärdar “sociala och ekonomiska bakomliggande förklaringar” är ute på tunn is.

Tino Sanandaji på bloggen Super-Economi bryter ned diskussionen om Paulina Neuding: The “Mystery” of rising Antisemitism in Malmö

Let’s repeat the results found in the government survey of Antisemitism. Among Muslims adults in Sweden, 39% score high on the Antisemitism index. Among all adults in Sweden, including immigrants and natives, the number is 5%. Among native born Swedish adults, the number is 3%.

Knowing this order of magnitude disparity, it is close to a mathematical certainty that rising Muslim population share in Malmö will increase the prevalence of Antisemitism. Only strong and implausible forces in the opposite direction could prevent this, e.g. Muslims with anti-Semitic views abandon them when they arrive in Malmö and Malmö alone.

Indeed, Antisemitism has risen in Malmö as the population share from the middle east has risen. The Jewish Association themselves point to Muslim immigrants as the driving source. Occam’s Razor suggests to anyone with a minimum analytical ability that the two trends are connected. If you have this minimum level of logic, you also understand that this does not imply that all, most, or even a high percentage of Muslims commit such crimes. It’s just that the percentage is even smaller among native Swedes. […]

There are lots of admirable things about Sweden. However, it’s hard to defend a society that makes math a Thoughtcrime.

Lemans analys är precis det som Sanandaji pekar på – logiken görs till ett hatbrott. Det är förbjudet att inte acceptera  vänsterns förklaringsmodeller med sociala och ekonomiska faktorer för situationen i Malmö.

Detta resonemang är att förneka verkligheten. Och när nu Paulina Neuding tvingats löpa gatlopp – är det då inte naturligt att ge sig på de som är hennes rapportörer, judarna i Malmö? Även de menar ju att de som förföljer dem uteslutande är muslimer. Med vänsterns logik är de då nästan att jämställa med rasister.

Antirasister borde tänka ett varv till innan man ger sig till den här typen av resonemang.