Danielsson: Upprop för en sansad migrationspolitik

Staffan Danielsson är centerpartist och precis avgången riksdagsledamot. Idag har han startat ett upprop för en sansad migrationspolitik. Han berättar på sin blogg:

Sverige har den mest generösa migrationspolitiken i Europa. Av de 500.000 asylsökande som lyckas smuggla sig in i EU väljer nära 100.000 (20 %) att ta sig till Sverige, som utgör 2 % av EUs befolkning. […] 

På frestningarna på det svenska mottagningssystemet är stora, kostnaderna ökar starkt och 20 % av vårt utvecklingsbistånd till fattiga länder satsas nu i Sverige samtidigt som Sverige är fortsatt bland de sämsta i EU på att integrera och skapa arbete till de nyanlända. 

Sverige fastställer sina regelverk för uppehållstillstånd (PUT) och för anhöriginvandring och för åldersbedömning av ensamkommande utan sidoblickar på övriga EU-länder. Reglerna är betydligt mer generösa i Sverige vilket till stor del förklarar att så många flyr till Sverige. Både alliansen och de rödgröna har låtit Miljöpartiets i dessa frågor extrema liberalism – relativt andra länder – få styra. 

Jag är starkt oroad för att Sverige riskerar att ”gå i väggen” och att den migrationsvänliga folkopinionen riskerar att svänga om Sverige fortsätter att vara EUs ledande asylland samtidigt som vi klarar mottagning och integration lika dåligt som de senaste decennierna. […] 

Jag tar därför idag initiativ till detta Facebooksupprop.

Jag stödjer Danielssons initiativ och delar hans farhåga om att Sveriges öppna hållning på sikt är hotad om ingen ändring sker.

Bloggen Cornucopia förutspår 18% för sd i nästa val om inget ändras.