Om avhopp från den svenska ankdammen

Nima Dervish berättade i förra veckan om hur ännu en hatpredikande islamist, Sheikh Hamza Sodagar, besökt Sverige. (Den 25–27 februari föreläste han i Stockholm, inbjuden av Imam Ali islamiska center i Järfälla.)
Nima presenterade denna information för flera journalister, men ingen nappade. Mot bakgrund av detta skrev Nima följande text:

Jag inser med all önskvärd tydlighet att jag slösar energi och tid. Så jag struntar i detta nu och avsäger mig journalisttiteln. Sverige är inte ett land att vara journalist i. (Sedan 2009-10 har jag inte känt att jag har kunnat skriva fritt och som jag velat.)
Jag avsäger mig också Sverige. Jag kom till Sverige 7 februari 1987 så det var 26-årsjubileum nyligen. Tack för de åren, men det är dags att avluta den epoken.

Jag vill inte vara landsman med en befolkning vars majoritet (eller tillräckligt stora minoritet) är fega och helt enkelt inte inser sitt eget bästa. Jag vill inte bo i ett land vars politiker, media och organisationer jag allt oftare har börjat känna ofrivillig förakt för. Stannar jag inte i Kurre så blir det USA.

Detta skapade stora reaktioner, och många beklagade att Nima hoppade av. Många höll också med Nima om det dåliga debattklimatet. Per Hagwall skrev ett blogginlägg som sammanfattar det många verkar känna.

Nima skrev själv på sin blogg:

Har sedan igår läst SÅ många kommentarer av svenskar som skriver att de också är trötta, att de tappat hoppet, att det går utför, att de vill lämna Sverige: ”Vore det inte för barnen eller barnbarnen så…”. En del har redan lämnat landet. 

Vi pratar inte bara om invandrade – har man redan en gång utvandrat så skräms man inte av att göra det igen – utan etniska svenskar. 

För en gångs skull är jag genuint förvånad. Att så många känner såhär är en allvarlig varningssignal om landets tillstånd. Man ska inte känna så i ett fredligt, välordnat, välutvecklat, demokratiskt välfärdsland.

Jag beklagar också att Nima slutar skriva. Men jag sjunger inte med i klagokören över hur illa allt är.

Jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att det faktiskt är ursvenskt att tycka att Sverige är skit. De som skrivit till Nima och säger sig inte vilja vara svenskar är mycket nära essensen av den moderna svenskheten.

Minns vad Reinfeldt sa – det ursvenska är blott barbari. Det tårdrypande avståndstagandet från svenskheten som Nima publicerat ligger för mig nära detta.

Islamism är en ny företeelse i Sverige. Journalisternas sätt att skriva förändras, men det tar lite tid. Se till exempel detta inlägg om Vilks på Al Quaidas dödslista som letade sig från Gudmundsons blogg ända ut till dn.se.

Demokratin är till sin natur sådan att den alltid är under hot. De flesta av oss har växt upp med ett akut kärnvapenkrigshot hängande över huvudet. Jag uppmanar alla som oroar sig för islamismen att ha en smula perspektiv. Islamismen är ett hot, ett stort hot – men vi kan hantera det.

Tänk också på vilket samhälle vi kommer ifrån. 2006 fick alliansen makten. Innan dess hade sossarna styrt decennier i sträck. För varje dag som går blir Sverige lite modernare och öppnare.

Tack Nima för ditt arbete som bloggare. Reaktionerna på din avgång visar att det finns en stor förståelse för de frågor du drivit. Det ger hopp, och inspirerar mig att fortsätta vara engagerad.

Radiotjänst illustrerar skattens mekanismer

Att Radiotjänst har börjat jaga innehavare av smartphones och datorer har upprört många. Min känsla är att det blir lite av en folklig resning kring detta. Varför, när svenskarna är ett så skatteälskande folk?

Jo, för att med radiotjänst blir det tydligt att det är någon som vill tvinga av dig dina surt förvärvade slantar. När det gäller de flesta andra skatter märks det inte att någon tar dina pengar.

Riksdagsledamoten Jenny Peterson motionerade 2010 om källskatten:

Det ska löna sig att arbeta. Att få behålla mer av sin inkomst fungerar som en drivkraft. Via sitt lönebesked ser de anställda hur mycket de får i lön. Något som däremot många inte får ta del av är hur mycket de betalar i skatt. Skatterna är osynliga i den meningen att de inte överhuvudtaget redovisas på lönebeskedet eller i deklarationen. Det gäller merparten av skatterna på arbete såsom löneskatter, moms och punktskatter. 

Sedan källskattereformen genomfördes 1947 dras preliminärskatten från lönen utan att vi ser hur mycket den motsvarar. Innan källskattereformen fick löntagaren själv gå och betala in beloppet och kunde på detta vis se hur mycket av lönen som man fick behålla och hur mycket som betalades i skatt. 

Skattesystemet behöver utvecklas mot en mer öppen och samlad redovisning av den enskildes löneskatter och de lagstadgade och avtalsenliga avgifter som arbetsgivaren betalar in. Dessa uppgifter bör således obligatoriskt redovisas på lönebesked. 

Tror ni fler eller färre skulle vara för sänkta skatter om de visste hur mycket de faktiskt tvingas betala?

Madeleine Sjöstedt har skrivit om tv-avgiften i Expressen:

Fördelen med en skattefinansiering är flera. Avgiftsskolket skulle försvinna. […] 

Den integritetskränkning kontrollen av tv-avgiften innebär skulle vara ett minne blott.

Det är intressant hur Sjöstedt anser att integritetskränkningen försvinner när man slipper jagas av Radiotjänst. Det gör den givetvis inte – det är bara det att kränkningen blir mindre kännbar. Dold bakom en slöja av ignorans pågår en ganska stor kränkning när den verkliga skattesumman dras från vår lön.

Norsk opposition: Dra in bistånd till palestinska myndigheten

Frågan om det palestinska biståndet har nu hamnat på den norska oppositionens bord. Ledamöter från FrP och kristdemokraterna kräver att biståndet till palestinska myndigheten stoppas. NRK-inslag från Palestinian Media Watch finns på Youtube.

 

Den norska regeringen ger dock kalla handen – bidragspengarna fortsätter att delas ut till palestinska myndigheten. Och hatet fortsätter att strömma från palestinsk TV in i det palestinska folket.

Detta är ett skräckexempel på vad bistånd bidrar till. Ivar Arpi skrev i helgens SvD: Ingen vet vad svenskt bistånd har uppnått.

Jo, lite vet vi.

Migrationsdebatt och liberala dygder

REVA-debatten har lugnat ned sig nu, vilket jag uppskattar. Det blev, som Sanna Rayman skrev på SvD mycket tyck på lite fakta. Det kom inte fram så mycket intressant i själva debatten, förutom att debattörer fick utgjuta sig ömsom om polisen och alliansen.

Det alternativ som de flesta verka förespråka är att papperslösa ska kunna vistas i Sverige utan risk att avvisas, om inte polisen råkar ramla på dom av en händelse. DN skrev om detta: Avblås jakten på gömda.

Detta ligger i linje med det märkliga beslutet att inkludera utländska medborgare i svensk välfärd – vård och skola för papperslösa. Så som Per Hagwall klargör när han citerar utlänningslagen: Det är olagligt att vistas olagligt i Sverige. Men om man gör det har man rätt till skola och sjukvård.

Magasinet Neo har genom Mattias Svensson slagit ett slag för DNs linje när de påstår att Reva handlar inte om att upprätthålla lagen. I artikeln framförs två påståenden: (Ytterligare information har tillkommit sedan publicering, se slutet av artikeln för uppdatering.)

  • Gömda omfattas inte av välfärdstjänster 
  • Det är inte olagligt att upprätthålla sig i Sverige
Båda dessa påståenden är falska, vilket Mattias Svensson är medveten om. Han har trots påstötningar inte ändrat sin argumentation eller sin text.
Dialog mellan mig och Svensson
Texten ligger ute på Magasinet Neos officiella blogg. Detta är djupt beklagligt och sätter varken Mattias Svensson eller Magasinet i en särskilt bra dager. Att slira med fakta som liberal debattör är för mig oacceptabelt. Oberoende om felet är litet. Ett fel är ett fel.
Jag har alltid sett den liberala delen av svensk borgerlighet som ärliga och sanningsälskande. Men i migrationsdebatten har nu ledande liberala debattörer svajat med fakta eller varit ansvarslöst otydliga. 
Förutom Svensson gäller detta Fredrik Segerfeldt och Johan Norberg, vars bok Migrations kraft ännu en gång har visats ha allvarliga brister. Peter Santesson-Wilson på inslag har recenserat.
Svensson har precis som Segerfeldt och Norberg attackerat meningsmotståndare på ett sätt som jag alltid har förknippat med vänstern. Högt tonläge utan, som jag uppfattar det, en fullständig argumentation i botten. 
Jag förstår inte tanken om att skapa en andra klassens medborgare, som ska leva illegalt i Sverige och försöka få uppehållstillstånd om och om igen tills de lyckas. Det är inte en fungerande lösning enligt mig, och det underminerar helt vår grundläggande tanke på asylrätt. 
Asylrätten är till för att de mest behövande ska få medborgarskap. Att tillåta papperslösa att finnas här permanent, eller till och med genomföra en amnesti som sthlms-centern vill, är tvärt emot denna tanke. Då kan vem som helst som är uthållig och förslagen få medborgarskap i Sverige, oberoende av bakgrund. 
Eftersom det bara finns en begränsad mängd platser för människor som inte jobbar och vill bli medborgare kommer då alla de som fått avslag men ändå stannat kvar få platser på bekostnad av de som vi med säkerhet kan säga uppfyller asylskälen.
Hur det än är så måste illegala invandrare avvisas på något sätt. Det måste, som polisen själva säger, ske rättssäkert. Jag kan inte uttala mig om hur det görs förrän det görs en seriös sammanställning. Fokus har en bra genomgång av bakgrunden och nuläget.
Marcus Svensson på Smålandsposten var en av få som höll huvudet kallt och tänkte själv när det blåste som mest: Farligt när känslorna får styra
Sammanfattningsvis är jag glad att vi faktiskt har en migrationsdebatt i Sverige. Det är en ganska ny företeelse, så det kanske inte är så konstigt att det blir lite skakigt i början. 
Det jag tar med mig är att för egen del ännu hårdare försöka leva upp till vad jag ser som liberala dygder: Ha rätt fakta, en sammanhållen argumentation och visa mina meningsmotståndare respekt.
UPPDATERING: Jag har nu fått kommentar från Mattias Svensson att han faktiskt har uppdaterat den text som jag påtalade angående papperslösa. Det uppskattar jag mycket, och jag har ändrat i mitt blogginlägg.

Mitt andra påstående är fel, det står inte rakt ut att det inte är olagligt att upprätthålla sig i Sverige. Men det finns ändå allvarliga saker att anmärka på.

REVA handlar inte bara om legkoller i tunnelbanan. Det är ett direktiv som kommer från regeringen, som handlar just om avvisning av illegala invandrare. Som Per Hagwall visade är det straffbart att upprätthålla sig i Sverige utan tillstånd. Svensson skriver i sin artikel angående brottet att upprätthålla sig i Sverige utan tillstånd:

Att sakna korrekta resedokument, exempelvis för att ens visum har gått ut eller för att man tagit sig ifrån diktatur och förtryck, är inte ett allvarligt brott. Det saknas brottsoffer och är snarare att jämföra med att gå mot röd gubbe

Enligt den lag som gäller är det straffbart med upp till ett års fängelse att upprätthålla sig i Sverige utan tillstånd. Så det går inte att jämföra med att gå mot röd gubbe. Det finns fängelse i straffskalan, så det borde innebära att polisen har vissa befogenheter när de söker efter misstänkta.

Och eftersom det är olagligt att upprätthålla sig i Sverige kan jag inte se annat än att rubriken saknar täckning. Att avvisa illegala invandrare handlar i allra högsta grad om att upprätthålla lagen, oavsett vad man tycker om den.

Sen är jag helt emot att godtyckligt legkolla folk, det är bra att en sådan kritik kommer fram. Rättssäkert ska vara ett ledord, precis som det står i direktivet.

Norsk TV om hur biståndspengar finansierar palestinsk antisemitism

Palestinian Media Watch har under en lång tid dokumenterat hur palestinsk media sprider hatpropaganda mot judar och den judiska staten. I Norge har detta inslag resulterat i en gripande dokumentär på statliga NRK, som finns att se på Youtube:

Hela inslaget finns transkriberat på Palestinian Media Watchs hemsida.

I inslaget kommenterar representanter för The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities:

A Norwegian expert from The Center for Studies of Holocaust and Religious Minorities, Øivind Kopperud, expressed concern about the “clear Antisemitic aspects” that Deceptiondocuments: 

“There are certainly clear Antisemitic aspects…You find the myth that The Protocols of the Elders of Zion exists, that what is written there actually happened, that it is a real book and not a forgery, which it is, that the Jews are working in secret to rule the world.”

Dokumentären visar klart vad som sker: Palestinska medier sprider hatpropaganda som indoktrinerar det palestinska samhället att hata judar. Den norska regeringen stöttar Palestinska myndigheten, och möjliggör på detta sätt att propaganda kan fortsätta att spridas.

Även svenska myndigheter lägger stora summor biståndspengar till ett generellt stöd till den palestinska myndigheten.

Våra biståndspengar bidrar till att sprida hat som driver mellanösternkonflikten vidare.

Men det stannar inte vid propaganda, palestinska myndigheten ger även finansiellt stöd till palestinier som fängslats av Israel för terrorbrott. Tusentals våldsverkare ges flerårig försörjning, och visar vägen för ytterligare generationer av martyrer.

Hyresgästföreningen – alla hyresgäster ska med!

Hyresgästföreningens anspråkslösa kontor i Linköping

Jag läste nyligen en tweet av Fredrik Johansson (@frhajo) om Hyresgästföreningen förhandlar hyra för alla som bor i hyresrätt. Det gjorde mig nyfiken, eftersom jag själv bor i hyresrätt hos Botrygg. Jag tog kontakt med Botrygg för att undersöka om detta stämde.

Och det visade sig stämma alldeles utmärkt, jag betalar varje år 144 kr till Hyresgästföreningen. Eftersom Hyresgästföreningen är en vänsterpolitisk organisation med täta band till socialdemokraterna är detta inget jag uppskattar.

Botrygg ville inte låta mig förhandla på egen hand, eftersom detta skulle betyda ökade kostnader för dem. Eftersom jag har varit väldigt nöjd med Botrygg har jag valt att inte driva detta vidare.

Det går hursomhelst att komma ur Hyresgästföreningens klor. Jag har kontaktat Hyresnämnden, och fick detta svar:

Du syftar uppenbarligen på förhandlingsklausulen[…]. 

En påläst hyresvärd stryker frivilligt denna klausul om hyresgäst begär det. […]

Det finns klar och entydig hovrättspraxis som ger hyresgästen rätt att slippa förhandlingsklausul.

Så om du bor i hyresrätt och inte vill finansiera vänsterpolitik – ta kontakt med din hyresvärd och begär att få förhandla din egen hyra.

Hyresgästföreningen är en rest av den gamla socialdemokratiska enpartistaten. Självklart borde inflyttade hyresgäster få välja om de vill representeras av en politisk organisation eller om de vill förhandla själva.

Relevant i sammanhanget: Det röda imperiet – En studie av Hyresgästföreningen (Timbro)