Arbetslöshetsinvandring

Per Gudmundson har skrivit på facebook om Vårpropositionen och citerat en passage. Sidan 38 i denna pdf:

Utrikes födda har kraftigt ökat sin andel av befolkningen mellan 2006 och 2011, från 14,9 procent till 17,3 procent. Utrikes födda har jämfört med inrikes födda sedan länge en lägre sysselsättningsgrad, vilket i sig är problematiskt[…]. Sysselsättningsgraden har legat stilla bland utrikes födda mellan 2006 och 2011.  

Betydelsen av demografiska förändringar kan illustreras med en beräkning där sysselsättningsgraden inom olika grupper hålls konstant på 2006 års nivå, samtidigt som befolkningsstrukturen tillåts ändras. En sådan beräkning visar att sysselsättningsgraden enbart till följd av demografiska förändringar skulle ha minskat med drygt 2 procentenheter mellan 2006 och 2011. I själva verket minskade sysselsättningsgraden för gruppen 15–74 år med bara 0,2 procentenheter. Detta illustrerar att regeringens politik bidragit till att hålla uppe sysselsättningen väl, särskilt om man beaktar att den demografiska utvecklingen varit ogynnsam.

Regeringen anser alltså själv att “utrikes födda har kraftigt ökat sin andel av befolkningen”. Samt att den “demografiska utvecklingen varit ogynnsam”.

Den formuleringen måste väl anses vara olycklig givet att man tycker att regeringens politik är bra. Och det gissar jag att de som skriver vårpropositionen tycker.

Jag är i grunden positiv till immigration, men det som pågår i Sverige är rätt igenom huvudlöst. Som jag skrivit tidigare finns det två vägar:

  • Liberalisera arbetsmarknaden 
  • Minska invandringen 

Den tredje vägen är att fortsätta som vi gör idag – fortsätta utvecklingen som gör att “utrikes födda kraftigt ökar sin andel av befolkningen” och fortsätta den politik som gör att de inte får jobb. Detta blir svårt att kombinera med kamp mot arbetslöshet.

Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna har också bloggat om detta.

PS: Invandringen från Somalia och Afghanistan väntas öka under nästa år.