Svensk polis kan bara bli bättre

Johanne Hildebrand skriver om polisens kris i Svenska Dagbladet:

Den organiserade brottsligheten breder ut sig och blir allt mer
professionell, i Malmö skjuts folk ihjäl och brevbärarna vågar inte dela
ut posten på vissa gator.

Men trots att det finns 20 000 poliser i Sverige, fler än någonsin, och
politikerna skjutit till miljarder är handläggningstiderna skrämmande
långa och myndigheten verkar befinna sig i någon form av kaos. DN
avslöjar i en granskning av polismakten att inte ens tre av hundra
stölder klaras upp. […]

”Det är en tung verklighet vi har och en ruggig misshandel av de
resurser som faktiskt finns. Ändå handlar det inte om kärnfysik utan
bara om sunt förnuft, säger Kenny, polis i Malmö sedan 38 år.

Polismyndigheterna i Skåne är näst sämst i landet,
upppklarningsprocenten ligger på 15 procent, bara Stockholm är sämre på
14 procent.

Hildebrand skriver också om vad som polisen gör fel:

Bristen på uppklarade brott beror på brist på utredare. När högarna med
ärenden växer plockar man in unga, icke utexaminerade poliser som
utredare. Denna nödlösning gör att de snabbt tappar arbetslusten,
eftersom allt de vill är att åka radiobil och arbeta på gatorna.

”Förr hade vi en förundersökningsledare på 30 utredare, idag har vi 15
förundersöknings- ledare på fem utredare. Men när vi fick en ny ledning
blev åtgärden att byta rum med varandra för det skulle öka kvaliteten på
utredningarna.”

Att få några uppgifter från en avdelning i samma hus kan ta dagar,
samarbetet med Europol fungerar däremot utmärkt, det går mycket snabbare
att få information från Bryssel än från avdelningar i samma stad.

Enligt Kenny krävs fler riktiga poliser och färre jurister och chefer.
Enligt rikspolischefen krävs mer spetskompetens. Det enda positiva man
kan säga är att utvecklingspotentialen är god.

Men för att saker och ting ska bli bättre måste krisen uppmärksammas. Jag bloggar om detta för att det är så anmärkningsvärt att någon faktiskt bryr sig.

Alliansen har sopat rättsfrågorna under bordet. Trots att det är en fråga som engagerar många har man hanterat det med vänsterhanden.

Det handlar om ett långt förfall som gjort att polisen är som det är. I grund och botten handlar det om ideologi. Socialdemokraterna har inte prioriterat polis och hårda straff utan trott att brott går att lösa med socialpolitik.

Det är skrämmande att tänka på hur illa det är och hur lite denna fråga diskuteras.

Svensk tidning uppmärksammar Jerusalems mufti

Detta är faktiskt en stor nyhet: En svensk tidning citeras något av det som sägs på arabiska på palestinsk TV. Det handlar om en kristen tidning, men ändå. Världen idag: Jerusalems mufti i anförande under Fatahs årsdag “Muslimer måste döda judar”

När muftin Muhammed Hussein talade vid högtidsdagen för Fatahrörelsen citerade han ur den muslimska traditionen Hadith, som tillskrivs islams grundare Muhammed:

”Förlossningens dag kommer inte att komma förrän ni bekämpar judarna. Judarna ska gömma sig bakom stenar och träd. Då ska stenarna och träden ropa: Å muslim, Allahs tjänare, det är en jude bakom mig. Kom och döda honom!”


Innan muftin höll
sitt anförande anförde en mötesledare en annan muslimsk lära – att judarna härstammar från apor och grisar:

–Vårt krig mot avkomlingarna till apor och grisar är ett krig av religion och tro.

Det skrivs oerhört mycket om Israel-palestinakonflikten i svenska medier, men urvalet är oerhört snävt. De palestinska ledarna kan säga vad de vill på arabiska, och det gör de också.

Muftin har nu försökt göra avbön. Han menar att det han sa inte kan sättas i dagens politiska kontext – han bara citerade en religiös text. Men Palestinian Media Watch har granskat honom igen:

the words he chose to provide a context for the Hadith show that he quoted this Hadith that anticipates Muslims killing Jews, to make it relevant for the current Palestinian-Israeli conflict.

The Mufti introduced the Hadith by referring to the “47 years” of Fatah’s and the Palestinian “revolution,” thus placing the Hadith in today’s context. He then added that this is a “reliable Hadith” from the reliable collections and part of accepted Islamic law and belief.

Kommer någon mer tidning följa Världen idag? Skulle inte tro det – trots att en av palestiniernas högsta religiösa auktoriteter uppmanade till mord på judar på officiell palestinsk tv.

Palestinska myndigheten emottar för övrigt stora mängder bistånd från Sverige.

Länken kom via Julia R på Facebook.

Kritiserade Hamas, blev knivhuggen

För en tid sedan kritiserade Mahmoud abu Rahma Hamas. Som en följd av detta blev han knivhuggen. Global Post skriver att han nu lämnat sjukhuset:

Palestinian activist Mahmoud abu Rahma was released from the hospital Wednesday after he was stabbed and critically wounded last week. 
Rahma is the director of international relations at the Gaza Strip-based Al Mezan Center for Human Rights, and is known for speaking out against Palestinian militants and leaders, The Los Angeles Times reported.  
His masked attackers approached him on Friday night as he left his brother’s home in Gaza, and stabbed him in the back, leg and shoulder. They remain unknown. 
According to Al Mezan, Rahma was also attacked on Jan. 3 outside his own home, but he was not injured, The Jerusalem Post reported.
“Abu Rahma has received many threats on his mobile and email, including messages threatening his safety and life,” Al Mezan Center said in a statement released Wednesday.
The attacks were most likely motivated by a recent article the activist penned for Maan News Agency, an independent Palestinian news source, titled “The Gap Between Resistance and Governance.”
The piece criticized Palestinian government officials and resistance movements for silencing critics, detaining and torturing political opponents, and endangering civilians by placing military stations in residential neighborhoods, the Times reported. 

SvDs korrespondent Bitte Hammargren har på twitter noterat att abu Rahma blivit knivhuggen. Men det är inget som letat sig in i hennes krönikor.

Det här med bristen på demokrati i den palestinska rörelsen är inget gångbart tema för krönikor i de etablerade mediekanalerna.

Polisens kris borde skapa debatt

Peter Wolodarski skrev nyligen om rikspolischefens framträdande på Folk och Försvar i Sälen:

Aldrig tidigare har han talat så tydligt om svagheterna inom svensk polis. Svensons problemanalys sammanföll i stora delar med den skarpa kritik som framförts i denna tidning och i de senaste årens granskningar från JO, ESO och Riksrevisionen. 

Rikspolischefen talade om oacceptabla handläggningstider. Han underkände de poliser som arbetar efter kvantitativa mål – som att sträva efter ett visst antal anmälda brott eller ett visst antal utandningsprov i trafiken. Och han pekade på omfattande och anmärkningsvärda skillnader i produktivitet. […]

Han underkände nuvarande organisation med 21 självständiga länspolismästare som inte tillsätts av rikspolischefen utan av regeringen.

Organisationen gör att han själv saknar ett mandat att agera. Och rapporteringsgångarna är allt annat än raka. 

”Det är skit”, sade han, att han inte kan göra mer för att få rätsida på situationen i Malmö och laglösheten på vissa gator. Länspolismästaren i Skåne fick underkänt: ”Det är bara att se till att vi tar makten över de gatorna. Det är inte så himla svårt.”

Han påpekade vidare att det är åt skogen att polisen har 800 olika IT-system. Men så blir det när man har 21 polismyndigheter som fattar egna beslut.

Och som ett svar på detta kom siffror i DN: Polisen klarar upp färre brott trots nya miljarder

De senaste åren har polisen genomfört en av de största personalrekryteringarna i modern tid. Anslagen i statsbudgeten ökade med över 25 procent mellan 2006 och 2011. 

Ändå har andelen uppklarade brott under perioden stått och stampat på samma låga nivå. Förra året klarade rättsväsendet upp 16 procent av de anmälda brotten, vilket till och med är en minskning med en procentenhet jämfört med år 2010. 

Min reaktion: Kan ett samhälle ens fungera när polisen klarar upp 16% av de anmälda brotten? 
DN och Peter Wolodarski ska ha en stor eloge för att detta uppmärksammas. För i övrigt har det varit öronbedövande tyst. Rättspolitiken är ingen stor fråga i politikernas och mediernas Sverige.
Detta spiller över på alliansregeringen och Beatrice Ask. Här har oppositionen en viktig roll att fylla. Men de verkar inte heller särskilt bekymrade över att polisen klarar upp 16% av de anmälda brotten.

PS: En spontan reaktion är att det vore bättre att ha en polisorganisation istället för 21? Eller tänker jag fel?

Flytt till Blogger

Jag har som ni kanske märker flyttat bloggen från svansbo.se till blogger. Blogginlägg och kommentarer från ett år tillbaka har följt med.

Både twitter och bloggen finns nu under mitt “artistnamn” pophöger. Det känns tydligt och bra. Jag jobbar inte inom politiken och känner därför ett behov av att tydligare avgränsa politiken från min yrkesmässiga roll.

Hoppas detta ska fungera bra!

FPare vill följa C, missar avgörande detalj

Nyligen gick centerpartiet ut och sa att Sverige bör erkänna Palestina utifrån 1967 års gränser så att de kan förhandla om gränser med Israel. På gårdagens DN Debatt gör fem folkpartister en liknade tabbe:

Vi vill stärka de konstruktiva och modererade palestinska krafterna med Abbas i spetsen. Genom att stödja dessa demokratiska krafter belönar vi och omvärlden Palestina för det arbetet de gör för att åstadkomma fred. Och ett första steg på den vägen vore att rösta ja till deras FN-ansökan.

Vi liberaler har en tradition av att bistå demokratirörelser, tidigare i det ockuperade Baltikum och i Östeuropa, i dag på Kuba och i Vitryssland. De palestinier som kämpar för demokrati och en fungerande rättsstat förtjänar ett starkt stöd från Folkpartiet.

Jag håller helt med att de palestinier som kämpar för demokrati bör ha stöd av FP. Men då bör man inte stödja Fatah, för de är inte demokrater.

Mahmoud Abbas har inte längre något demokratiskt mandat, hans tid har gått ut. Men han sitter kvar ändå. I de palestinska områdena finns ingen pressfrihet eller demokrati. Den palestinska staten ska baseras på sharia och användas till att trappa upp konflikten legalt. Utöver detta så ska alltså Abbas regera tillsammans med Hamas.

Jag vet att Abbas själv säger sig vara demokrat. Men det finns ganska många diktatorer som säger sig vara demokrater.

Fredrik Malm sa något utmärkt: Först fred med Israel, sen en palestinsk stat. Men det vill inte FParna. Istället vill man belöna antidemokrater med en stat, i demokratins namn.

Till sist en tragikomisk passage ur artikeln:

Han (Abbas) tog stora risker gentemot den egna oppositionen när han mötte Israel för samtal i Jordanien, ett möte som sägs ha gett vissa positiva resultat.

Abbas vägrade först förhandla med Israel under lång tid, trots inbjudan från Israel. Sedan gick han till FN för att runda förhandlingar. Nu gick han nyligen med på att träffa Israel. Men han hotade implicit med terror om inte Israel uppfyllde hans krav – och detta innan mötet.

Ser man detta som att ta risker för demokratin så har man en intressant demokratisyn.

Youtube stoppar granskning av Fatahs antisemitism

Barry Rubin skriver på sin blogg intressant om media bias mot Israel: The Three Rules of Western Discourse and Why The Media Must Always Blame Israel. En passage uppmärksammar en särskilt intressant händelse:

While some stories are distorted or even at times fabricated, others aren’t mentioned at all. For example, at the early January event marking the anniversary of Fatah, the ruling party in the Palestinian Authority (PA), the official imam–the highest-ranking Muslim official in the PA who was appointed by PA leader Mahmoud Abbas, Muhammad Hussein, cited the Islamic hadith, attributed to Muhammad, that on the day of resurrection all Jews would be murdered.

In the same official Fatah rally, the man who introduced Hussein said: “Our war with the descendants of the apes and pigs [i.e., Jews] is a war of religion and faith.”

Yet supposedly we live in an era that is hyper-sensitive to religious slurs. Let the most obscure Protestant minister in America threaten to burn a Koran and it becomes a global headline. But if the highest-ranking Palestinian cleric calls for genocide against the Jews (or the Muslim Brotherhood leader publicly call for the destruction of the United States) it isn’t even reported.

Och när Palestinian Media Watch uppmärksammar detta grova utfall blir de anmälda för “hate speech”, och stoppade av Youtube – igen. Palestinian Media Watch skriver om detta

In response to yesterday’s PMW video-bulletin which showed the PA Mufti’s speech that Muslims’ destiny is to kill Jews, YouTube has frozen PMW’s account. All PMW videos are working except this one but the account is frozen and PMW cannot upload new videos for the next two weeks.

We have uploaded the video to a different server and it can now again be viewed from PMW’s website.

Här nedan klistrar jag in Vimeo-videon med Fatahs religiösa ledare som uppmanar till mord på judar. Fatah anses vara moderata och demokrater och emottar stora mängder bistånd – bland annat dina och mina surt förvärvade slantar:

Anna Ekström har bloggat om händelsen och hittat många antisemitiska videor som finns öppet på Youtube. Hon noterar också att en liknande kampanj förts mot Elder of Ziyon.

 

Terror-Tamimi på turné

Per Gudmundson skriver på sin blogg: Terrorapologeten Azzam Tamimi stamgäst i Sverige.

För några år sedan när Azzam Tamimi bjöds in till Sverige blev det stora rubriker på grund av hans oblyga försvar för palestinsk terrorism. […]
Islamiska Förbundet i Sveriges stora konferens under julhelgen för några veckor sedan framträdde Azzam Tamimi igen (något som aldrig nämndes i förhandsannonseringen). […]

Och idag framträdde Azzam Tamimi i Malmö. Arrangör var Palestinska rättvisecentret, som i inbjudan (enbart på arabiska) noterade att föreläsningen hålls för att “fira årsdagen av segern i Gaza och för att stå emot den sionistiska enhetens aggression”.Jag hittar inte en enda rubrik.

Islamiska förbundet skriver på sin hemsida att de “följer medelvägen i Islam och förkastar all form av våld, överdrift och extremitet”
Vad är det som är fel, är det Azzam Tamimi eller är det islamiska förbundets syn på “medelvägen i Islam”?Det är alarmerande att ingen granskning sker av radikaliseringen bland svenska muslimer. Gudmundson skrev nyligen om “ytterligare ett exempel på hur extremister tycks röra sig helt obehindrat i islams mittfåra”. Vi hade ganska nyligen ett större terrordåd i Stockholm. Givet detta kan man tycka att det är relevant, kanske till och med livsviktigt att granska terrorfrämjande element i Sverige.Anna Ekström bloggar i alla fall.

AFA misshandlar Eskilstunaliberaler

Denna nyhet kom den 6/1 sedan i Eskilstunakuriren:

Fyra svartklädda personer ska ha misshandlat en man på Kriebsensgatan 4 på torsdagskvällen. Sparkar ska ha utdelats medan mannen låg på marken.

Misshandeln avslutades när en kvinna ropade till förövarna och ringde polisen. Enligt kvinnan fanns flera vittnen. Förövarna flydde snabbt från platsen. Misshandeln inträffade strax innan 20.

Den misshandlade mannen fördes med ambulans till sjukhus. Det är oklart vad han fick för skador.

På fredagsmorgonen hade polisen inte fått fatt i några misstänkta gärningsmän för misshandeln.

Bloggen Hemma hos POS berättar mer om händelsen:

Häromkvällen var jag på politiskt möte mitt i Eskilstuna med Liberala Partiet (LP). Mycket till möte blev det inte, för flera som skulle komma hade fått förhinder, så vi var bara tre personer. Så i stället blev det en stunds glad samvaro. Så skildes vi åt vid halv åttatiden, och jag gick till mitt stamhak för en öl och en matbit och de båda andra vandrade iväg mot centralstationen. Det skulle de inte ha gjort. Båda blev misshandlade av fyra anonyma medlemmar av Antifascistisk aktion (AFA) och en av dem fick tillbringa natten på sjukhus. […]

Och ett par dagar senare fick en annan av mina kamrater en handskriven lapp i brevlådan med denna lydelse:

Som du antagligen vet så misshandlades två medlemmar i ditt parti efter torsdagens distriktsmöte. Detta var endast en liten försmak på vad som kommer att hända om ni gör några fler försök att etablera er i Eskilstuna. Vi kommer aldrig att acceptera liberal politik eller andra angrepp på arbetarklassen, och detta kommer inte att passera er obemärkt förbi.

Vi ger er nu en chans att lägga ner all politisk verksamhet. Om ni inte gör detta kanske just du blir nästa person att bli fysiskt påmind om konsekvenserna av att bedriva en arbetarfientlig politik.

Antifascistisk Aktion

AFA har länge misshandlat Sd-medlemmar och sympatisörer. Samma behandling får alltså andra meningsmotståndare, vilket inte är så konstigt. AFA är antidemokrater som slår ned motståndare med våld.

Kopplingar finns till vänstern, som Fredrik Segerfeldt tar upp:

AFA tillhör den våldsbejakande vänster som livnär sitt hat på den typen av texter som Åsa Linderborg och hennes redaktion skriver och publicerar på daglig basis, som sprider uppfattningen att liberalism och ett borgerligt maktinnehav är en attack på arbetarklassen.

Även SvDs ledarblogg har uppmärksammat händelsen.

C: Politiska poäng eller fred i mellanöstern?

Idag skriver Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för c, att det är dags för sverige att erkänna Palestina som stat.En kort tillbakablick: Israel ockuperar västbanken sedan man tagit denna mark i försvarkrig mot Jordanien. Sedan dess har man strävat efter att lämna ifrån sig marken till en palestinsk stat, samtidigt som man själv kan leva i säkerhet. Rick Richman på Commentary Magazine gjorde nyligen en tillbakablick över den senaste tidens händelser:

There was July 2000 at Camp David, when Israel offered a state on substantially all the West Bank and Gaza, with a capital in Jerusalem, and they turned it down. There was January 2001, when they turned down the Clinton Parameters, refusing a state again. […]In September 2008 there was another offer of a statewhich they turned down again. In May 2009 they set “preconditions” for the democratically elected government of Israel to talk to the unelected aged leaders of sclerotic Fatah, saying they would do nothing further since they had a “good reality” in the West Bank. Since then, they have occupied themselves with seeking UN resolutions.

Fatah har alltså tackat nej till tre fredsavtal. Dessutom har man sagt nej till förhandlingar och istället valt att gå till FN för att trumfa igenom sin stat, utan att behöva göra upp med Israel. I detta läge vill nu centerpartiet erkänna palestina.Sen är det en sak som jag faktiskt inte förstår. Centern vill erkänna palestina utifrån “1967 års gränser, med överenskomna landbyten”. Så här skriver Lundgren:

En tvåstatslösning utifrån 1967 års gränser, med landbyten och Jerusalem som huvudstad för två stater har varit utgångspunkt för fredssamtal under årtionden.

Jo, precis. En utgångspunkt för fredssamtal. Som palestinierna vägrar delta i. Hur ska man kunna erkänna en stat “med överenskomna landbyten” utan att palestinierna sätter sig ned och kommer överens med Israel? Själva idén med palestiniernas FN-ansökan är ju att runda förhandlingar?Så här kommenterar Kerstin Lundgren den tid som har passerat:

Det faktum att fredsprocessen pågått under så lång tid utan en lösning visar att dagens situation inte ger avgörande förutsättningar för fred. […]Men efter den långa tid som ockupationen pågått, och med alla de förändringar på marken som ägt rum under tiden, har berörda kunnat misstolka omvärldens agerande som ett tyst medgivande för en de facto annektering av palestinska områden.

Man skulle också kunna se omvärldens agerande som ett tyst medgivande för palestiniernas vägran till fred. Att erkänna Palestina idag är att belöna detta obstruerande.Mellanösternpolitiken är idag ganska enkel. PLO, Palestinian Liberation Organisation, strävar efter att Israel ska upphöra. När man pratar om “liberation” menar man inte västbanken, man menar hela Israel.På engelska ger man flyktiga löften om att man övergett denna linje, på arabiska är man glasklar med att man inte har gjort det. En stor del av västvärlden blundar för detta och lägger istället pressen på Israel. Varför det är så här är en fråga för kulturvetare. Det finns ingen rationell förklaring.Vill man ha fred i mellanöstern gäller det att se fakta. Israel vill ha fred. Palestinierna vill det inte. Därför måste man sätta press på palestinierna.Det vill nu inte Centerpartiet. En gissning är att det handlar om politisk positionering. I Sverige finns det ett parti som är relativt Israelvänligt – Folkpartiet. Alla andra är Israelkritiker/Israelfientliga. Vad man då ska vinna på att ha samma ståndpunkt som den absoluta majoriteten vet jag inte.Det är upplysande för de som bryr sig om Israel i alla fall. Dessutom säger det en hel del om integritet och om att våga ta ställning.UPPDATERING: Centern får kalla handen av sina allianskollegor. Fredrik Malm säger det självklara – först fredsavtal, sedan en stat. Men det gäller inte för centern.Oerhört glädjande att Fp är så tydliga i denna fråga.