Westander delar regeringens syn

Patrik Westander har nu svarat mig i ett mail:

De landområden jag tänker på är Västbanken, Gaza och östra Jerusalem. Det är i linje med såväl Sveriges som EU:s hållning att de ockuperade palestinska områdena definieras med utgångspunkt i 1967 års gränser, den så kallade Gröna linjen enligt FN:s delningsplan. Läs mer på regeringens webbplats:

http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/86018
http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/19640

Formuleringen ”i strid med internationell rätt” är baserad på Sveriges och EU:s uppfattning att de israeliska bosättningarna på Västbanken, inklusive östra Jerusalem, strider mot folkrätten. Och vad gäller FN-resolutioner kring konflikten ber jag att få hänvisa till följande webbplatser:

http://unispal.un.org/unispal.nsf/udc.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Israel

Westander har valt att ta ställning, och det är väl relativt “safe” att dela åsikter som innehas av EU eller Sverige. Men bara för att EU och Sverige tycker någonting så behöver det inte vara rätt.

Sverige och EU väljer att lasta Israel för att man ockuperar den statslösa mark som tidigare har varit ockuperad av Jordanien och som borde tillhöra Palestina. Rimligen borde ansvaret anses ligga på båda parter.

Ernst Klein har skrivit om just detta, FNs resolution 242 pekar på att Israel agerar i enlighet med folkrätten. Det är också USAs linje.

Om man för omväxlingens skull tittar på motparten, palestina, så kan man se att dess ledarskap har vägrat erkänna Israel som judisk stat. Det är ganska svårt för Israel att sluta fred med en motpart som vill att Israel ska försvinna (genom att invaderas av mängder med ättlingar till de ursprungliga palestinska flyktingarna.)

Sveriges hållning visar att man inget har lärt. Genom tiderna har Sverige knäat för antidemokratiska krafter, och så gör man även i mellanösternfrågan. Det palestinska ledarskapet är ett klassiskt arabiskt ledarskap, antidemokratiskt och antisemitiskt.

Westander har valt att ta ställning och visa sina politiska åsikter öppet. Det respekterar jag, men jag respekterar inte deras politiska åsikter. Jag tycker att regeringens hållning gentemot Israel är skamlig. Att Westander delar denna åsikt gör att jag självklart känner likadant för dem.

Det är bra med företag som tar ställning, men det behöver inte betyda att man gillar det ställningstagandet.

Personligen har jag verkligen gillat Westander, nu gör jag det inte längre.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.