SVT undermåligt om Ship to Gaza

Igår gick Uppdrag Granskning på SvT. De gjorde ett temanummer om Ship to Gaza-incidenten.

Inslaget bekräftade den bild som tidigare var känd – de turkiska aktivisterna bjöd våldsamt motstånd när de israeliska soldaterna bordade Mavi Marmara.

Trots att dessa fakta kom fram klart och tydligt i programmet misslyckades redaktionen att dra några slutsatser om detta. Trots att Ship to Gaza bröt mot sitt stora löfte, att bruka icke-våld, konfronterades inte deltagarna med detta.

Jag menar att Ship to Gaza redan där gjort sig illegitima, och förtjänta av en tuff granskning. Uppdrag gransknings tyckte det räckte med en kritisk fråga till aktivisterna – mer än så blev det inte under programmet.

Utöver att Ship to Gaza brukade våld finns det mer att berätta om konvojen. Redaktionen missade att berätta för svenska folket lite om Ship to Gazas bakgrund.

Många av de turkiska aktivisterna har kopplingar till Hamas, men med på skeppet fanns även personer från det turkiska fascistpartiet BPP. Aktivisterna från turkiska IHH talade öppet om sin önskan att bli martyrer, och innan avfärd från turkiet skanderades antisemitiska ramsor. Ship to Gaza finansieras dessutom av kända antisemiter.

Detta fick inte plats i Uppdrag Gransknings dokument om Ship to Gaza. Varför?

Den legala aspekten på Ship to Gaza fick Ove Bring framföra – oemotsagd. Trots att det är väl känt att andra folkrättsliga auktoriteter, som Göran Lysén, säger emot Bring. Och trots att Brings resonemang är grymt tunt – han menar att Israel inte är i krig med Hamas.

Det kom fram ytterligare om Brings syn på legalitet – han tyckte att rapporten från FNs råd för mänskliga rättigheter var ytterst relevant. Ni vet, det här rådet som består till en majoritet av diktaturer som Iran, Kuba, Libyen m fl. Det råd som utnämnt Israel till världens värsta förbrytare, och redan innan rapporten var klar visste vad man ville den skulle komma fram till.

När Israels ambassadör Benny Dagan påpekade att rådet saknade legitimitet utbrast journalisten sårat och häpet “Men det är ju ett FN-organ”. Starkt jobbat, SVT.

Uppdrag Granskning blev ännu en plattform för aktivisterna i Ship to Gaza att föra fram sitt budskap. Redaktionen missade att dra slutsatser av de fakta man själv lade fram, och man undanhöll vital information för tittarna. Det finns två olika förklaringar till detta.

Antingen är man dålig på research, eller också passade fakta inte in i vinklingen. Båda fallen är upprörande och stick i stäv med de krav man kan ställa på public service.

Se min gamla artikel “Ställ Ship to Gaza och MP till svars” och även Lisa Abramowicz artikel på SvT Debatt “Uppdrag granskning berättar inte hela sanningen om Ship to Gaza“.

UPPDATERING: Det verkar helt enkelt vara dålig research som gjort att Uppdrag Granskning utelämnat info om Ship to Gazas finansiering. Från chatten efter programmet:

anna: hur kommer det sig att ingenting om exempelvis finansieringen av ship to gaza nämndes där militanta islamistiska organisationer var inblandade??? Varför var det just på marmaris detta hände? Den mest vinklade skiten jag har sett, skärpning svt!
Joachim Dyfvermark: Det fanns en rad olika organisationer i konvojen, varje organisation är delfinansierad på en lång rad olika sätt. Vi vet inte var pengarna kom ifrån. Har du konkreta tips – och inte rykten – så mejla: joachim.dyfvermark@svt.se

Uppdrag Granskning har alltså missat det som framförts av bland annat SvDs ledarsida och SKMA.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.