Ingen extremism, sa Benaouda

Johan Lundberg på Axess skriver om ordföranden för Sveriges Muslimska Råd, Helena Benaouda, och hennes blindhet inför extremism:

Nu visar det sig dock att en av de svenskar som blev gripna tillsammans med Gezhali också är häktad för det planerade terrorattentatet mot Jyllands-Posten. Munir Awad heter han, och han var åtminstone tills helt nyligen sambo och har barn med Safia Benaouda[…] som därtill är dotter till Helena Benaouda – den senare ordförande i Sveriges muslimska råd.

Här, i SVT:s Debatt,  kan man se Helena Bonaouda kommentera själmordbombaren Taimour Abdulwahab. Det märkliga i sammanhanget är att Helena Benaouda i programmet inte får en enda fråga om hennes dotter och svärson, vilket kanske inte hade varit helt långsökt med tanke på att hon uttalar sig om den påstådda avsaknaden av radikal politisk islamism i Sverige.

Eller mer kortfattat som Nima Dervish skriver:

Den 19-årige sambon Safia Benaouda är dotter till ordföranden i Sveriges Muslimska Råd. När vi bägge två var på SVT Debatt om självmordsbombaren i Stockholm, sa hon att hon aldrig hade stött på extremister. Har hon aldrig träffatsin egen svärson?

Helena Benaouda har förlorat all eventuell trovärdighet som demokratisk ledare. Har Sveriges Muslimska Råd förtroende för henne?

Expo: Tala om islamisternas ideologi

Tidningen Expo skrev innan jul ett intressant och något förvånande inlägg om islamisterna/jihadisternas ideologi och bristen på granskning av densamma:

Taimour Abdulwahabs handling måste ses som en del av en religiös och politisk kamp med mål och syften. Den radikala islamismen hämtar näring ur en konspiration där islam och muslimska länder är ansatta av en ondsint komplott. Den globala sammansvärjningen hotar att fördärva muslimerna och få dem att glömma sina sanna principer. Det är en attack som genomförs med vapen men också med en djävulsk förförelse i form av alkohol, rättigheter för hbt-personer och västvärldens materialism.

Konspirationens axelmakter anses vara USA, Israel och regionala fiender till de radikala islamisterna. Idén om världsammansvärjningens makt utgår från en klassisk antisemitisk tankekonstruktion.

Mycket intressant att textförfattaren Daniel Poohl och Expo lyfter detta.

Det handlar inte om islam. För det finns inte ett islam. Inte ett krigiskt islam, inte en fredens islam. Det finns människor som tolkar och använder islam till det som passar just deras syften och tro. För att den radikala islamismen ska kunna få stöd för sin tolkning och sin världsbild behövs en acceptans för den typen av antijudiska föreställningar som utgör en av grundpelarna i den radikala islamismen.

Det vore oerhört positivt om det kunde bli som Expo skriver, men för att detta ska kunna ske måste det svenska debattklimatet mjukas upp.

I dagens Sverige brännmärks ofta kritiker av islam som islamofober och med detta som rasister. Där har Expo också ett ansvar. Är Daniel Poohls text en signal om kursändring?

Mp och V stoppar datalagringen?

Maria Ferm rapporterar på sin blogg att Miljöpartiet och Vänsterpartiet nu kräver en minoritetsbordläggning av Datalagringsdirektivet:

– Det vore oacceptabelt att införa ett direktiv med så långtgående inskränkningar av integriteten och de mänskliga rättigheterna. Nu ger vi istället regeringen chansen att få direktivet prövat i Europadomstolen. Detta är något regeringen borde ha gjort för länge sedan, säger Jens Holm (V), riksdagsledamot och ersättare i Justitieutskottet.

– Vi har ett ansvar som politiker att värna demokratin, så det här beslutet är viktigt. Vi vill att regeringen agerar för att driva ärendet till Europarådets domstol, avslutar Maria Ferm (MP), ledamot i Justitieutskottet.

Vänsterpartiet är inga liberala förkämpar, men Miljöpartiet kliver nu fram med stormsteg som ett alternativ för liberala mittenväljare. Det togs upp i Folkpartiets valanalys att Mijöpartiet tar väljare för Fp, det ser ut att bli en fortsatt tendens.

Frågan om datalagringsdirektivet är ideologisk. Det är oerhört uppfriskande att se partier som tar i liberala ideologiska frågor. Att det är Miljöpartiet som känns inte kul som folkpartist – men äras den som äras bör.

I frågan om övervakning är Miljöpartiet det liberala alternativet.

Avskaffad värnskatt räcker inte

Igår intervjuades Jan Björklund i SvD om borgerlighetens utmaningar. Det är en mycket intressant intervju, där Jan Björklund pratar om framtiden.

– Det är väldigt bra om idédebatten tar fart. Den behövs. Vi har vunnit valet och har en framgångsrik krishantering bakom oss och risken är påtaglig för att det ger en mätt attityd. Sverige kommer väl ut ur krisen jämfört med många andra länder, och då kan det lätt sprida sig en känsla hos oss av att ingenting nytt egentligen behöver göras

Han berättar också om vilka områden där han ser att politiken behöver förändras:

Vi behöver gå från fördelning till tillväxt. Fördelningsfrågan har haft ett enormt starkt grepp om svensk politik och det gäller alltjämt även med vår egen regering. Självklart ska vi bry oss om fördelningsfrågor även i framtiden, men de kan inte dominera som hittills. Vi behöver gå från en kollektiv syn till en mer individuell, och vi behöver mindre av ett nationellt och mer av ett internationellt sätt att organisera oss och se på världen. Vi behöver förskjuta vårt tankefokus.

Vem talar för Sveriges muslimer?

Peter Kadhammar ställer en viktig fråga och gör en något missriktad betraktelse i Aftonbladet:

När jag tittade på Aktuellt i onsdags kväll insåg jag hur långt vi har kvar till ett någorlunda jämlikt samhälle med integrerade invandrare, eller snarare integrerade muslimer.

– Känner du att ni har något ansvar för att det finns 200 extrema islamister som är beredda att ta till våld?

Den frågan ställde program-ledaren Lennart Persson till en för aftonen inkallad skäggig muslim. Namnet var Omar Mustafa och titeln ordförande för Islamiska förbundet.

Tittarna fick ingen förklaring till vad Islamiska förbundet är. Hur många medlemmar har det? Hur blir man medlem? Varför? Är Islamiska förbundet som Jehovas Vittnen i förhållande till kristendomen eller är det som Svenska kyrkan?

Ingen förklaring.

Är Omar Mustafa de svenska muslimernas svar på Arne Imsen eller är han deras KG Hammar? Är han en religiös ledare, en politiker eller en ordinär rörelseidkare som gjort karriär?

Varför var just denne Omar Mustafa lämpad att tala för Sveriges drygt 400 000 muslimer?

Kadhammars viktiga fråga är förstås varför just Omar Mustafa kallats in till programmet. Vem företräder han? Hur många medlemmar har hans organisation?

Det felaktiga var förstås att Kadhammar tyckte det var fel att konfrontera Mustafa om våld i islams namn. Som jag tidigare skrivit är det just religiösa auktoriteter som Omar Mustafa som bör ställas till svars. Men inte på det sätt som görs.

Omar Mustafa har rimligen inget ansvar för att en muslim spränger sig i Stockholm. Det han däremot bör konfronteras om är hur den extrema tolkningen av islam förhåller sig till hans tolkning av islam och hur han arbetar för att förhindra radikalisering av hans församlingsmedlemmar.

Så jag håller faktiskt med Kadhammar till viss del – muslimska ledare bör inte konfronteras på det sätt som görs. Men de bör definitivt konfronteras och granskas på ett korrekt sätt.

Omar Mustafa hade inte sett en tillstymmelse till radikalisering i sn församling. Detta har inte heller ledarna för moskén på söder i Stockholm, trots att det bevisligen skett radikalisering där – som DN Ledare föredömligt uppmärksammade.

Det här var något som jag själv reflekterade över när jag mötte Muslimer för fred och rättvisa för något år sedan i Almedalen. De stod uppenbart för en god form av islam, men förmådde ändå inte på något sätt kritisera andra muslimer. Jag tror att det är mycket svårt för religiösa muslimer att kritisera andra muslimer.

Om man återigen vänder sig till de religiösa texterna, så finns där möjligheter för en troende muslim att faktiskt ljuga för en otrogen. Kan vara relevant för en granskare av religiösa ledare.

Men Kadhammar ställer en mycket viktig fråga, vilka muslimska ledare görs till auktoriteter av media och politiker? Alltför ofta är det extremister som dessutom konfronteras på ett undermåligt sätt.

Palestiniers situation sämre än befarat

Som jag tidigare skrivit om – i Libanon. Från Daily Star:

Palestinian refugees in Lebanon are two times more likely to live in poverty than other Lebanese people, preliminary report findings released Tuesday have shown.

The “Socio-Economic Survey of Palestine Refugees in Lebanon” is the first comprehensive evaluation of its kind. It assesses the demographics of the Palestinian population as well as their access to the labor market and various health, education and housing needs. […]

The survey, conducted by researchers at the American University Beirut (AUB) in coordination with United Nations Relief and Work Agency (UNRWA) statisticians, found jobless rates among Palestinians to be 56 percent, with only 38 percent of the working population – 53,000 out of 120,000 refugees – considered to be in stable employment.

mere 6 percent of Palestinians go on to attend university, in contrast to 20 percent of Lebanese, the report said. [In Gaza the number is closer to 46.2% – EoZ, h/t Zach]

A large amount of blame is being placed on the perceived lack of opportunities, limited by state restrictions requiring Palestinians to obtain work permits and which, in spite of recent relaxations, still exclude Palestinians from certain professions, such as medicine.

Men detta är inte intressant för världen – eftersom palestinierna inte förtrycks av Israel. Elder of Ziyon kommenterar:

Oh, sorry, no one cares about them, because “pro-Palestinian” activists only care when they can blame Palestinian Arab misery on Israel. When Arabs deliberately discriminate against their Palestinian brethren, it gets hushed up so as not to dilute the message that Israel is uniquely evil and that somehow Israel is to blame for the past six decades of Arabs treating Palestinian Arabs like dirt.

In this case, their fellow Arabs are simply following  Lebanese laws specifically written to discriminate against Palestinian Arabs.

You know….the textbook definition of apartheid.

Ingen kollektiv skuld, granska ledarna

Det debatteras friskt nu om muslimer har en kollektiv skuld. Jag tycker inte att muslimer har en kollektiv skuld eller kollektivt ansvar för terrordåd i islams namn.

Sekulära muslimer som Mustafa Can förstår jag inte hur de kan ta åt sig överhuvudtaget. Fromma muslimer som har sin personliga tro för sig själva har heller inte det minsta att klargöra för mig. Men religiösa ledare har ett ansvar.

Som jag tidigare har tagit upp menar nu många imamer att våld och terror inte är förenligt med islam. Jag har respekt för deras uppfattning och lyssnar gärna på den.

Men som jag tidigare har skrivit kan den som själv läser islams texter få en diametralt annan bild av religionen. (Thereligionofpeace.com har en genomgång av just detta påstående, att islam är inkompatibelt med terror.)

De religiösa ledare som menar att våldet inte hör hemma inom islam borde klargöra hur de hanterar de grova uppmaningar till våld som står i Koranen. Jihadister världen över läser och följer dessa instruktioner.

Här är några exempel:

Quran (2:216) – “Fighting is prescribed for you, and ye dislike it. But it is possible that ye dislike a thing which is good for you, and that ye love a thing which is bad for you. But Allah knoweth, and ye know not.”

Quran (8:12) – “I will cast terror into the hearts of those who disbelieve. Therefore strike off their heads and strike off every fingertip of them”

Quran (48:29) – “Muhammad is the messenger of Allah. And those with him are hard (ruthless) against the disbelievers and merciful among themselves”

Quran (9:29) – “Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.”

Thereligionofpeace.com har mängder med ytterligare citat på denna sida.

De goda muslimska ledarna bör konfronteras med Koranens problematiska delar, eftersom de uppenbart är en grogrund för extremism.

Se dagens DN-ledare om detta ämne.

Judar avråds att resa till Malmö

Simon Wiesenthal-Centret går nu ut med en varning till judar att inte resa till Malmö på grund av antisemitismen där:

The Simon Wiesenthal Center, a leading Jewish Human Rights NGO, has announced it is issuing a travel advisory concerning Sweden due to harassment of Jewish citizens in the southern city of Malmo, the third largest city in Sweden. The decision was conveyed to Swedish Justice Minister Beatrice Ask, by Rabbi Abraham Cooper, the associate Dean of the Center and Dr. Shimon Samuels, Director of International Relations, during a wide-ranging meeting in Stockholm, earlier today.

“We reluctantly are issuing this advisory because religious Jews and other members of the Jewish community there have been subject to anti-Semitic taunts and harassment. There have been dozens of incidents reported to the authorities but have not resulted in arrests or convictions for hate crimes”, he added. “A contributing factor to this decision has been the outrageous remarks of Malmo mayor Ilmar Reepalu, who blames the Jewish community for failing to denounce Israel. The travel advisory urges extreme caution when visiting southern Sweden.

Så djupt har Sverige sjunkit.

Dr. Samuels urged Sweden to strengthen the security of all Jewish institutions, adding “ It is unacceptable in a democracy committed to protecting its citizens, that the Swedish Jewish community is forced to pay for necessary upgraded security measures to safeguard their lives and property,” he said.

Frågan är om regeringen kommer göra något. Fredrik Reinfeldt har varit undfallande mot Ilmar Reepalus aktioner tidigare, och kommer nog så fortsätta.

Kommer Folkpartiet agera?

UPPDATERING: Nu har nyheten kommit ut i svenska medier, till exempel Expressen. Ilmar Reepalu kommenterar:

Malmös kommunalråd, Ilmar Reepalu, är irriterad över varningen, som han tycker är baserad på felaktigheter. Han anser också att han är felciterad när de gäller de kontroversiella uttalandena.
– Jag tycker att en organisation alltid ska ha korrekt information, därför vill jag bjuda in dem till Malmö så att de kan få se direkt vad som händer i staden och prata med den judiska församlingen, säger han.

Hur tror du att det här påverkar bilden av Malmö?
– Uppriktigt sagt så vet jag inte hur det påverkar Malmö. Malmöborna har sin bild av och de vet vad som sker. Det här är den internationella bilden som man får ut, därför vill jag att Simon Wiesenthal-centret ska ha korrekt information.

Klart Ilmar Reepalu vet bättre än Malmös judar hur deras situation är. Judarna ska lyssna på Reepalu när han berättar hur de har det!

Förlåt min raljans, men det är så uppenbart att Ilmar Reepalu struntar i Malmöjudarnas situation. Han är mer intresserad av att ta politiska poänger på stadens blommande antisemitism.

Företaget A4 stöttar extrem organisation

Dagens Media rapporterar att företaget A4 skänker cement till Ship to Gaza inför deras nästa resa. A4 är ett företag verksamma inom tidningsdesign. Så här säger företagets vd Palle Andersson:

Varför gör ni detta?
– Varje jul brukar vi skänka något till ett bra ändamål. Förra året skickade vi iväg en vattenpump till en by i Tibet, genom Actionaid. Och i år pratade vi om olika saker som man kan stödja och vi beslutade oss för att stödja Ship to Gaza, säger A4:s vd Pelle Anderson.

Varför just Gaza?
– Här lever människor under vidriga förhållanden. Gaza har ju beskrivits som världens största fängelse. EU, FN – alla fördömer det. Men ingen jävel gör något åt det. Då tänkte vi att det här är ett bra sätt att hjälpa dem.

Ship to Gaza framstår säkert för många som en välgörenhetsorganisation, helt uppenbart ser företaget A4 det så. Men det finns många besvärande fakta kring Ship to Gaza:

  • Organisationen finanseras av antisemiter, som både svenska kommittén mot antisemitism och SvDs ledarsida rapporterat om.
  • Man samarbetade under förra konvojen med fascister från tyska BPP, som tysk public service rapporterat om i ett inslag.
  • Organisationen använder våldsamma metoder, trots att man marknadsför sig som anti-våld. Under förra årets konvoj knivhögg man och misshandlade svårt israeliska soldater.

Varför väljer ett företag som A4 att samarbeta med en organisation som agerar som Ship to Gaza? Den cement man väljer att skänka kan dessutom missbrukas av Hamas, som styr Gaza. Hur ser A4 på det, kommer man att vidta några åtgärder för att se till att detta inte sker?

Jag har kontaktat A4 för att få svar på dessa frågor. Jag tycker bloggläsare också ska maila A4. Kontaktinfo finns här.

För mer info, se min gamla newsmillartikel.