”Rödbrun röra hotar”

Carl B Hamilton och Nils Lundgren skriver om sju bra skäl att rösta på Alliansen. Det sjunde skälet tycker jag är särskilt viktigt, och det handlar om vänsterpartiet:

Det är ett parti som till skillnad från många av sina medlemmar inte hör hemma i en svensk regering. En regeringsmedverkan måste tolkas som att Sverige nu vill dra ett streck över kommunismens brott mot mänskligheten. Vi skulle därmed medverka till att osynliggöra det kommunistiska förtryckets offer och skänka legitimitet till partiets historia på ett sätt som vi aldrig skulle drömma om att göra med ett reformerat nazistparti.

Per T Ohlson i Sydsvenskan skriver om samma sak.

När Lars Ohly tog över partiledarskapet 2004 sattes punkt för en period med vissa ansatser till ideologisk omprövning. De så kallade förnyarna rensades ut och samma kongress som utsåg Ohly antog ett partiprogram som inte bara förordar ”samhällelig … samordning av ekonomin”, det vill säga planekonomi, utan också innehåller överslätande formuleringar om den terror som släckt tiotals miljoner människoliv. Gulag var, visar det sig, en följd av ”historiska omständigheter” som inte hade något med kommunism att göra. […]

Vänsterpartiet är i själva verket ett av Västeuropas minst reformerade gamla kommunistpartier. Den motsättning mellan reformism och antireformism som orsakade partisprängningen 1917 är fortfarande en realitet. Men nu skall detta parti, i händelse av en rödgrön valseger, släppas in i regeringen. Det är ett brott med socialdemokratins stolta tradition som frihetsbejakande och antitotalitär kraft.

Var stolt över sjukförsäkringen!

Aftonbladet har idag återpublicerat artiklar om personer som har hamnat snett i sjukförsäkringen.

Det nya med alliansens sjukförsäkring är att man vid olika tidsgränser hamnar i olika kontrollpunkter. Under socialdemokraterna fanns inga sådana kontrollpunkter, utan sjukförsäkringen var i prinicip en ändstation.

Kontrollpunkterna kallar vänstern för stupstock, ett medeltida tortyrredskap som personer som skulle avrättas sattes i. De har också etablerat användning av begreppet “utförsäkring”, vilket implicerar att människor lämnas utan ersättning.

Tyvärr används detta av journalister också, Lena Mellin t ex skriver om många som utförsäkrats men sedan gått tillbaka till sjukpenning.

Det korrekta begreppet är i de allra flesta fall omförsäkring, eftersom man flyttas mellan olika ersättningssystem. Tidigare hamnade man i sjukförsäkring och blev kvar där, kanske kunde sjukförsäkringen “uppgraderas” till en förtidspension.

Inget system är perfekt, men sjukförsäkringen har varit en stor framgång. Så här skriver Folkpartiet i ett utskick:

Hur har det gått för dem som nått tidsgränsen?

Mycket bra, utifrån förutsättningarna. Tidsgränsen började gälla den 1 januari i år. 14 400 personer som varit sjukskrivna 2,5 år eller mer nådde gränsen. Många hade varit borta länge, 6-7 år. Trots det är det bara 40 procent som har behövt återgå till sjukförsäkringen enligt de senaste uppgifterna (den 31 maj). Av de övriga har cirka 1 800 jobb (ofta med något av de stöd som finns för personer med arbetshinder, som lönebidrag). Resten är kvar som arbetssökande eller i olika aktiviteter hos Arbetsförmedlingen för att kunna få ett arbete.

Det har skrivits mycket om enstaka fall, det är viktigt och har bland annat inneburit förändringar av regelverket. Men något som borde uppmärksammas mer är vilken framgång reformen av sjukförsäkringen har varit.

Istället för passiv bidragsförsörjning finns nu människor i rehabilitiering och återvänder till arbetsmarknaden. Det vill socialdemokraterna ta bort. Inga tidsgränser ska finnas, och då blir resultatet självklart det som var innan valet. Människor hamnar i ett passivt bidragsberoende och hamnar längre och längre från arbetsmarknaden.

Vissa har hamnat snett i sjukförsäkringen, men för många har den varit vägen tillbaka till ett värdigt liv. Det var nödvändigt att reformera sjukförsäkringen och reformen har varit lyckad. Mot denna reform står vänsterns passiva bidragsberoende.

Ibland hamnar regeringsföreträdare på defensiven när de pratar om sjukförsäkringarna. Det borde de inte göra, det borde vara stolta. För reformen av sjukförsäkringen har varit bra.

FP: Att ställa krav är att bry sig

Folkpartiet drev integrationsfrågan hårt i förra valet, men man har på senare tid valt att tona ned sin profil. Därför tog jag mig friheten att läsa FPs integrationspolitiska program, och där hittade jag en hel del godbitar.

Först och främst, språkkravet är kvar. Jag hittar inte det in programmet tyvärr, möjlighen ingår det i SFI-kursen. Men Gulan Avci och Nina Larsson klargjorde tidigare i augsti att språktest är bra för integration.

Folkpartiet står för motprestation för socialbidrag.

14. Omstartsaktivitet för arbetslösa som uppbär ekonomiskt bistånd.

[…]Vi föreslår att det i socialtjänstlagen skrivs in att kommunerna ska erbjuda socialbidragstagare aktivitet som omfattar minst halvtid fem dagar i veckan. Deltagande ska vara ett krav för att få socialbidrag för personer som står till arbetsmarknadens förfogande.

Har bloggat om detta förut.

Man sätter ned foten rejält i konflikten mellan jämställdhet och andra kulturers patriarkala strukturer.

9. Mångfald – men inte utan jämställdhet.
Utifrån en liberal grundsyn kan vi aldrig godta att kulturella hänsyn skulle innebära förtryck på grund av kön eller sexuell läggning. Vi avvisar de krav på särlösningar och undantag från svensk lagstiftning som förts fram och som skulle utgöra brott mot alla människors lika värde och rättigheter. Domstolar och myndigheter ska inte heller tillämpa svensk lag på ett sätt att individer kränks på grund av missriktad kulturell hänsyn. Utgångspunkten är att ta ställning för individen när hon kränks, oavsett av vem.

Utöver det finns två punkter kring tvångsäktenskap och åtgärder mot detta. (Punkt 10 och 11).

Man vill skärpa inspektionerna för religiösa friskolor, samt slopa möjligheten till dispens från obligatorisk undervisning. (Punkt 31 och 32).

Vården till gömda som förespråkas av fp begränsas till att gälla akutvård. Man vill också att vården ska vara en fredad zon för gömda, och att personal i vården ska förbjudas att anmäla. Det tycker jag är rimligt. (Punkt 4 och 5).

Utöver detta har alltså Jan Björklund gjort klart att burka och niqab inte ska vara tillåtet i skolan. Han har även avvisat massamnesti av flyktingar och diskuterat kring harmonisering av EUs asylpolitik. Det skulle innebära minskad asylinvandring i Sverige men ökad i andra EU-länder.

För den som är oroad över den svenska integrationen, som alliansen själva har erkänt är misslyckad, tror jag det kan vara intressant att lära känna Folkpartiets förslag.

Utöver detta är Folkpartiet ett parti för öppenhet, och i grunden positivt till invandring. Vi ser bristerna i integrationen och är redo att åtgärda dem. Folkpartiet vet att det behövs en bred politik, och jag tycker den sammanfattas fint i den gamla devisen “Att ställa krav är att bry sig”.

(S) lär invandrare rösta rätt

Bloggen Tobleronepolitik skriver idag om ett reportage från Tvärsnytt. I Örebro håller socialdemokraterna en valskola för invandrade förstagångsväljare. En valarbetare från (s) som står framför (s)-banderoller leder mötet, och förklarar hur man stoppar ned s-valsedlar i valkuverten.

Som avslutning kommer Mona Sahlin dit och håller tal. Och efter det så leder Mona Sahlin hela gänget bort till vallokalen och s-ståndet som finns där utanför. Sen går de in och röstar.

Men Mona Sahlin ser inga problem med detta. Från filmen:

Tvärsnyttt: Men är det lämpligt så här att leda tåget in till vallokalen?

Sahlin: Som du märkte så gick jag bara hit till centrum, men jag går ju inte med in i vallokalen. Jag följer ju inte med in i valbåsen.

Nä, strongt av Sahlin att dra en gräns där.

Socialdemokrater har tidigare blivit dömda för valfusk i Stockholm. Jag har själv varit med att avslöja ett socialdemokratiskt valfusk i Norrköping. Där gjorde man helt sonika så att man bladade i valsedlar i kuvert och gav till invandrare i förorten Hageby och sa åt dem att gå in i vallokalen och lägga i.

Socialdemokraterna fortsätter i samma gamla fotspår.

Det är som någon vis man sa: Socialdemokraterna är ett idéparti med två idéer – Att få makten och behålla den.

Se filmen här:

Se SvD ledarbloggen.

Integrationen valfråga för fp?

Dick Erixon efterlyste häromdagen mer integration i valrörelsen. Han lyfte då Liberal Mångfald och deras debattartikel på SvD Brännpunkt. Liberal Mångfald efterlyste där att Sveriges asylinvandring ska harmoniseras med resten av EU-länderna:

Integrationen kan inte lyckas om invandringen präglas av cynism eller snällism. Vi står för en fast och human migrationspolitik där vi inte tar emot fler än vi klarar av att integrera. Genom ett harmoniserat asylsystem inom EU får ett jämnare tryck på mottagarländerna.

Per Altenberg, duktig folkpartibloggare från Stockholm, reagerade kraftigt mot påståendet att vi bara bör ta emot så många asylflyktingar att vi klarar att integrera. Varför det, Per? Att ha en obegränsad asylinvandring är helt orimligt.

Jan Björklund berörde idag frågan i Sydsvenskan kring hur han ser på ett harmoniserat asylsystem, och verkar inte helt främmande för tanken:

Han ser det mer som en logisk självklarhet att Sverige skärper asylreglerna i ett läge när Europa är på väg mot en harmonisering av flyktingpolitiken.

– Sverige är ett av de länder med den öppnaste attityden mot asylinvandring. Andra länder är strängare. En gemensam linje hamnar någonstans mittemellan. Det ger Sverige en stramare syn.

Hur kan ett traditionellt flyktingvänligt parti som Folkpartiet försvara en åtstramning?

– För att det totalt sett blir bättre för asylsökande och flyktingar i Europa. Det finns EU-länder som är väldigt stränga och som motarbetar rörlighet över gränserna. Då blir det ändå bättre i Europa än läget idag.

I artikeln säger också Björklund nej till en allmän flyktingamnesti.

Liberati menar att artikeln är feltolkad, så jag vet inte hur stora växlar man ska dra på den.

Sverige är som land dåligt förberedda på att hantera stora mängder asylflyktingar. Vi har en arbetsmarknad med höga trösklar vilket gör det svårt för människor med lägre kompetens att komma in.

Vi har en mentalitet i Sverige som säger att det svenska inte är bra, och att andra kulturer nästan är värda mer. Det gör att det är svårt för människor som kommer hit att lära sig vad som är den svenska kulturen, och hur man anpassar sig. Med mera.

Alliansen har själva erkänt att integrationen är misslyckad, och presenterat nio punkter för att förbättra den. Nämnvärt där är ekonomiska frizoner i utsatta områden, samt en obligatorisk medborgarskapskurs.

Om integrationen inte fungerar ska man självklart överväga minskad asylinvandring. En harmonisering med EU kan vara bra, just av det skäl som Jan Björklund anger, det skulle bli bättre för de flesta asylsökande.

Vad som inte kan tummas på, anser jag, är arbetskraftsinvandringen. Vi har en mycket bra arbetskraftsinvandringslagstiftning, och det ska vi vara stolta över. Där tycker jag gränsen för en liberal går.

Björklund säger också något mycket viktigt, som jag instämmer å det kraftfullaste i.

Jag har länge diskuterat skolproblem i syfte att förbättra skolan. Vi måste på ett avspänt sätt också kunna diskutera integrationspolitikens styrkor och svagheter. Annars upplever människor att vi inte vågar prata om invandringsfrågor. Det skulle stärka extremismen.

Även Philip Wendahl har bloggat.

Grattis AnaGina!

Expressen skriver om vinnaren av Kristallens Webb-tv-pris, Gina Dirawi. Gina har många olika karikatyrer som hon gör videoklipp med och lägger ut på sin blogg.

Lägger upp ett favoritklipp när AnaGinas karaktär Khadidje har tittat på en bög-blogg. Man vet att det är bra humor när man först inte vet om det är ett skämt eller inte, och när man inser att det är ett skämt knappt vågar skratta. Briljant!

PS: Klippet har 300 000 visningar på youtube.

Sharia på SFI i Strömsund

Jesús Alcalá har i en kulturartikel i SvD skrivit om slöja och islam i Sverige. Där kommer han med ett chockerande avslöjande – på SFI i Strömsund har man infört en variant av Sharia. Kvinnorna har avskiljts från männen och sattes bakom en skärm för att skilja av dem:

Männen tvingar kvinnorna att sitta längst bak i klassrummet, tvingar muslimska kvinnor att bära niqab och tillåter dem inte att tala för sig själva.

Skolan säger: Muslimska män från främst Uzbekistan har i flera år åberopat sin trosfrihet för att ”kräva särskilda klasser för män respektive kvinnor”, för att ”deras kvinnor skulle få bära ansiktsslöja” och för att ”kvinnorna ej fick tala när andra män lyssnade”. Skolledningen tog inte strid. Männen skulle nog ändra sig med tiden.

Hösten 2006 blev klasserna könsuppdelade men vårterminen 2008 kunde de muslimska männen tänka sig en medelväg: gemensamma klassrum på villkor att skolan satte upp skärmar bakom vilka kvinnorna, helst också de icke muslimska, skulle sitta.

Skärmar sattes upp och kvinnorna placerades bakom skärmarna. Lärarna var emellertid missnöjda. Undervisningen blev omöjlig när kvinnorna satt bakom skärmar och därtill inte fick delta i samtalen. Varje fråga som lärarna ville diskutera måste först tas upp med männen. Muslimska kvinnor fick aldrig ”vistas i enrum med manliga lärare”. Icke muslimska elever var illa berörda av denna ordning.

Skolledningen lyckades nå fram till ytterligare en kompromiss: skärmarna skulle tas bort om kvinnorna istället placerades längst bak.

En kvinna, Miriam från Guatemala, har anmält skolan för könsdiskriminering. Men DO agerar inte:

DO är överslätande i Miriams ärende. Skolan, skriver DO i sitt beslut, har ”vidtagit omfattande åtgärder” för att stödja Miriam och komma åt ”de handlingar och beteenden som hon upplevt som trakasserier på grund av kön”. Därmed har skolan uppfyllt sina skyldigheter.

Alcalá tar också upp ett annat fall, om Alia som kräver att få utbilda sig trots att hon döljer sitt ansikte. Men där har Jan Björklund satt ned foten – det ska inte vara tillåtet att dölja sitt ansikte i skolan.

På samma sätt borde det vara en självklarhet att Diskrimineringsombudsmannen agerar för att bekämpa könsdiskrimineringen i Strömsund. Men DO gör sig alltmer känd som en institution för religiös diskriminering, mot feminism och jämställdhet.

Via Dick Erixon.