Integrationen valfråga för fp?

Dick Erixon efterlyste häromdagen mer integration i valrörelsen. Han lyfte då Liberal Mångfald och deras debattartikel på SvD Brännpunkt. Liberal Mångfald efterlyste där att Sveriges asylinvandring ska harmoniseras med resten av EU-länderna:

Integrationen kan inte lyckas om invandringen präglas av cynism eller snällism. Vi står för en fast och human migrationspolitik där vi inte tar emot fler än vi klarar av att integrera. Genom ett harmoniserat asylsystem inom EU får ett jämnare tryck på mottagarländerna.

Per Altenberg, duktig folkpartibloggare från Stockholm, reagerade kraftigt mot påståendet att vi bara bör ta emot så många asylflyktingar att vi klarar att integrera. Varför det, Per? Att ha en obegränsad asylinvandring är helt orimligt.

Jan Björklund berörde idag frågan i Sydsvenskan kring hur han ser på ett harmoniserat asylsystem, och verkar inte helt främmande för tanken:

Han ser det mer som en logisk självklarhet att Sverige skärper asylreglerna i ett läge när Europa är på väg mot en harmonisering av flyktingpolitiken.

– Sverige är ett av de länder med den öppnaste attityden mot asylinvandring. Andra länder är strängare. En gemensam linje hamnar någonstans mittemellan. Det ger Sverige en stramare syn.

Hur kan ett traditionellt flyktingvänligt parti som Folkpartiet försvara en åtstramning?

– För att det totalt sett blir bättre för asylsökande och flyktingar i Europa. Det finns EU-länder som är väldigt stränga och som motarbetar rörlighet över gränserna. Då blir det ändå bättre i Europa än läget idag.

I artikeln säger också Björklund nej till en allmän flyktingamnesti.

Liberati menar att artikeln är feltolkad, så jag vet inte hur stora växlar man ska dra på den.

Sverige är som land dåligt förberedda på att hantera stora mängder asylflyktingar. Vi har en arbetsmarknad med höga trösklar vilket gör det svårt för människor med lägre kompetens att komma in.

Vi har en mentalitet i Sverige som säger att det svenska inte är bra, och att andra kulturer nästan är värda mer. Det gör att det är svårt för människor som kommer hit att lära sig vad som är den svenska kulturen, och hur man anpassar sig. Med mera.

Alliansen har själva erkänt att integrationen är misslyckad, och presenterat nio punkter för att förbättra den. Nämnvärt där är ekonomiska frizoner i utsatta områden, samt en obligatorisk medborgarskapskurs.

Om integrationen inte fungerar ska man självklart överväga minskad asylinvandring. En harmonisering med EU kan vara bra, just av det skäl som Jan Björklund anger, det skulle bli bättre för de flesta asylsökande.

Vad som inte kan tummas på, anser jag, är arbetskraftsinvandringen. Vi har en mycket bra arbetskraftsinvandringslagstiftning, och det ska vi vara stolta över. Där tycker jag gränsen för en liberal går.

Björklund säger också något mycket viktigt, som jag instämmer å det kraftfullaste i.

Jag har länge diskuterat skolproblem i syfte att förbättra skolan. Vi måste på ett avspänt sätt också kunna diskutera integrationspolitikens styrkor och svagheter. Annars upplever människor att vi inte vågar prata om invandringsfrågor. Det skulle stärka extremismen.

Även Philip Wendahl har bloggat.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.