Världens konflikter anmält till Granskningsnämnden

Juliusz Brzezinski har anmält SVT-programmet Världens konflikter till Granskningsnämnden. Jag publicerar hans anmälan nedan:

1. Partiskhet. Programmets förutsättning var att endast välja en part i konflikten mellan Israel och dess arabiska grannar – nämligen den arabiska representerad av en palestinsk kvinna som bor i Sverige. Hennes öde och åsikter valdes för att exemplifiera konfliktens bakgrund. Detta gör att programmet på förhand är upplagd som en partsinlaga. Både denna uppläggning och kvinnans åsikter har resulterat i ett program som, enligt min åsikt, definitionsmässigt strider mot krav på opartiskhet.

Kvinnan berättar hur hon vid besök på Västbanken såg

“ungdomar med stenar gömda bakom ryggen…Det var skönt, verkligen skönt…Jag beundrade dem, jag uppmuntrade dem, hejade på dem, jag bad för dem.”

Hon förvägrar Israel rätt att existera när hon säger:

“Varför skall man erkänna Israel som inte erkänner Palestina?”

(vilket är en lögn helt oemotsagd under programmets gång) och konstaterar

“Jag hoppas vi får Palestina tillbaka”.

Programmet lämnar inga tvivel om vilken Palestina hon menar – flera gånger exponeras en officiell PLOs karta hängande i kvinnans vardagsrum som visar Palestina helt utan
Israel. I programmet konstateras att kvinnan är “förnedrad av någon som är både smartare och starkare”, vilket för mig är på gränsen till hets mot en folkgrupp. Som kristen arab avfärdar kvinnan självmordsbombare, vilket är positivt (men ej representativt för konfliktens arabiska sida).

2. Osaklighet. Programmet innehåller ovanligt många faktafel trots sin ambition att sammanfatta fakta om konflikten. Jag skall inte sammanställa alla fel och alla vinklade uppgifter – det skulle kräva flera sidor i min anmälan. Nedan följer några invändningar som enligt min åsikt bevisar programmets stora brister när det gäller krav på saklighet.

a. Kommentaren startar med Palestinas historia från år 1896 och publiceringen av T. Herzls bok
“Judestaten” och försöker antyda att  judarnas närvaro i Palestina började kort därefter (5 år senare).

b. Man konstaterar att

“1947 fick det judiska  folket 55% av Palestina. De var en tredje del av befolkningen.”

Enligt FNs beslut från den 29 november 1947 skulle den judiska delen verkligen omfatta 55% av dåvarande Palestina, men det skulle ha 935.000 invånare, medan den resterande arabiska delen skulle ha 814.000 invånare. Man manipulerar med procentfördelningen för att ifrågasätta det rätta i FNs beslut som antog att araberna (idag drygt 20% av befolkningen) och andra nationella grupper kommer att bo i Israel.

c. Man försöker skapa ett intryck att proklamation av staten Israel år 1948 kom som en total överraskning mot FNs vilja och enbart tack vare stöd från USA:

“Den 14 maj 1948 går ut det Brittiska mandatet. FN samlas med anledningen av oroligheterna i Palestina. Men mitt under mötet händer något: Judarna har proklamerat staten Israel. Några minuter efter sex erkänner USA den nya staten. Utropandet ses som en krigsförklaring.”

Alltså en fullständig överraskning som med stöd av USA hade lett till ett krig. (Som en oviktig detalj – tidsangivelser i programmet är fel eftersom Israel utropades kl. 16.00 lokaltid, vilket gör tidpunkten “några minuter efter sex” helt omöjlig i USA – både på morgonen och på kvällen.)

d. Det är inte sant att PLO erkände Israels rätt att existera som det påstås i programmet. I samband med Oslo-avtalet lovade Arafat att ta upp frågan på PLOs kongress och stryka punkten om avskaffandet av staten Israel. Detta beslut är inte fattat till våra dagar. Se länk.

Fortfarande säger PLOs stadgar att Israel skall försvinna från Mellanösterns. Precis som på den
officiella PLOs karta som hänger i vardagsrummet hos kvinnan i programmet.

e. Programmet påstår att Camp David mötet misslyckades beroende på att

“Barak (dåvarande israelisk premierminister) har inget att erbjuda i förhandlingen”.

Detta är grov lögn. Se länk

Som jag redan har nämnt kan listan på programmets osakliga hantering av fakta göras betydligt längre. Jag kompletterar gärna uppräkningen, men anser att de brister som har anförts ovan visar att programmet är oförenlig med krav  på opartiskhet och saklighet i svenska TV-sändningar och anhåller om att programmet fälls i Granskningsnämnden.

Ett viktigt arbete utfört av Juliusz. I den här frågan kan man verkligen prata om en David mot Goliat-situation – en hel redaktion på statlig tv mot ideella krafter.

Därför känns det viktigt att publicera hans text.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.