Skademinimering hjälper hemlösa

Martin Ängeby har skrivit ett intressant blogginlägg om hemlöshet. Trots att Sverige har ett omfattande socialt skyddsnät är hemlöshet ett stort problem. Det märks särskilt i min gamla hemstad Norrköping

Ängeby lyfter en viktig poäng:

Hemlöshet är mer än tak över huvudet men härberget är steg ett. I ett civiliserat land ska ingen behöva sova på en bänk. Här får vi lägga moralismen och uppfortringslustan är sidan och istället se till att det finns tillräckligt många wet shelters, alltså härbärgen utan krav på nykterhet och drogfrihet.

Det här tror jag är en stor anledning till varför de hemlösa åker ut. De klarar inte av att hålla sig drogfria och kastas därför ut på gatan. Det är också ett område som är kontroversiellt, eftersom vår svenska narkotikapolitik föreskriver ett narkotikafritt samhälle.

Det är ett liknande problem som det inom prostitution, där det officiella Sverige har valt en morallag som skadar de svagaste istället för en lag baserad på skademinimeringsprincipen.

Mathias Sundin har skrivit om detta tidigare: Nya idéer behövs för de hemlösa.

”Obama den förste anti-israeliske presidenten”

Israel National News intervjuar Ralp Peters, militäranalytiker och författare, om Obamas politik mot Israel:

“This is not a peace process; this is something about a chip on the President’s shoulder.” […]

The American animosity towards Israel “is not about housing in Jerusalem or anything else,” Peters emphasized. “We need to back up and get a little wide-angle picture and recognize the fundamental issue in play here: Israel wants to live in peace with its neighbors, and its neighbors want Israel destroyed. The President refuses to understand that.”

Det är inte bara Obama som har en falsk bild av mellanöstern. Men att USA nu sällar sig till kritikerkören gör att den politiska slagsidan i världen blir allt värre.

Förhoppningsvis har inte Obama det amerikanska folket med sig. Kongressledamöternas önskan om en kursändring verkar peka i den riktningen.

Politisk skildring av mellanöstern

Idag kablar TT ut ett Reuters-telegram om en israelisk raketattack på Gaza. Som vanligt är raketattacken ett svar på terrorattacker från Gaza, vilket skrivs en bit in i reportaget.

På så sätt skildras Israel som den aggresiva parten, trots att man här har svarat på en attack. Raketattackern är en del i en långsiktig plan för att göra södra Israel obeboeligt.

Terroristerna skjuter ofta från tättbebyggt område, så att Israel ställs inför dilemmat att låta terroristerna fortsätta sin terror, eller att slå tillbaka och skada civila.

Detta dilemma hanterar inte journalisterna i sin rapportering. Effekten av detta blir att rapporteringen blir totalt ensidig i sitt fokus på Israel och Israels aktioner. I grunden finns säkert goda intentioner från journalisterna, men effekten blir att de totalt spelar terrorns krafter i händerna.

En vanlig läsare kommer skumma artikeln och titta på bilderna, vilket ger vid handen att Israel har bombat Gaza och skadat civila. Israel framstår som aggressivt och hänsynslöst, vilket ytterligare späder på det Israelhat som finns i väst.

Rapporteringen från mellanöstern är inte nyheter, utan snarare en politisk skildring. Ansvaret för Israelhatet i Sverige och väst ligger till stor del på nyhetsredaktionerna .