Vägen, sanningen och livet

Det finns en bild av kristna som godtrogna, naiva och icke-rationella. Mot dessa ställs de rationella, vetenskapliga ateisterna. Kristna tror på sagor och bibeln är ett påhitt. Men är det verkligen sant?

Vår västerländska världsbild är byggd på en världsbild som kallas naturalism. Den postulerar att allt i världen kan förklaras av materiella orsaker och att det inte finns någon gud. I grunden är alltså detta ateism.

Detta leder till Big bang-teorin som säger att ingenting plötsligt skapade allting. Universum förutsätts också vara oändligt gammalt för att slumpen till slut ska leda till skapande av perfekta förhållanden för liv på jorden.

Här på jorden uppstod plötsligt liv, ingen vet hur. Detta urliv förutsätts sedan genom mutationer ha utvecklat mer och mer avancerade livsformer. Detta trots att mutationer är destruktiva och i de allra flesta fall innebär förstörelse av information. Till detta ska det naturliga urvalet, som också innebär förstörande av information, ha bidrag till mer och mer avancerade livsformer.

Ingen vet heller hur DNA har bildats. DNA är livets alfabet, otroligt avancerad information som i varje minsta cell innehåller instruktioner kring vad cellen ska bli.

Grottmålningar innebär med självklarhet att någon skapat dom. Signaler från yttre rymden med signaler innebär med självklarhet intelligens och en skapare. Men DNA har bara uppstått.

Boken “The case for Faith” av Lee Stroebel är en mycket läsvärd bok som för mig ruckade en del av den ateistiska grundsynen på världen. Det finns starka rationella skäl att tro på en gud, och det finns starka skäl att anta att Jesus har levt.

Att det finns en gud behöver nödvändigtvis inte betyda att den kristna guden är den rätta. Men om Jesus har levt och nya testamentet är korrekt ändrar det ekvationen rejält. Jag gick därför vidare till Cold Case Christianity av J Warner Wallace.

Wallace är polis och har under sin karriär löst mängder av olösta mordfall, s k cold cases. Han lägger i boken fram hur sådan bevisföring går till och pratar där om vad som på engelska kallas “Circumstantial evidence” och på svenska indicium. Genom sin karriär har han fått många mördare dömda genom indicium och indicium är en kraftfull metod att hitta den mest rimliga slutsatsen om ett händelseförlopp.

Den korta sammanfattningen är att om man har ett öppet sinne och försöker förstå är den mest rimliga slutsatsen att Jesus har existerat och att nya testamentet har skett som det står skrivet.

Kristendom framstår mer och mer för mig som ett erkännande av verkligheten.

Joh 14:6 “Tomas sade: “Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?”  Jesus sade till honom: “Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Skivrecension: Duo Disparat – Klåparen

Anders Noruddes musik spelad av Anders Norudde och Johanna Karlsson

Tradition är något speciellt. En lärjunge söker upp en mästare och gör allt i sin makt för att tillägna sig den personens spel. Mästaren hedras och uppvärderas och sånt som tidigare avfärdats ses plötsligt som fint.

Många gånger är denna heder och vördnad reserverad för mycket gamla personer, eller till och med döda personer. Ibland sker dock undantag, och så har skett med Duo Disparat.

Johanna Karlsson från Hälsingland är känd bland annat från Limbohofvet och är en mycket driven spelman. Hon köpte en fiol av Anders Norudde och föreslog i samband med det att de skulle bilda en grupp. Kravet var att de bara skulle spela Anders låtar.

Anders Noruddes musik är kärv, lekfull och sur. Vi har hört den tidigare i Hedningarna och på andra skivor, till exempel “Kan själv” och “Med hull och hår”. Då blandades egna kompositioner med traditionell musik. På Klåparen får Anders musik stå på egna ben och skapa ett eget universum – början på en ny tradition.

Johanna har studerat Anders musik noga och tillägnat sig hans stil. Hon spelar melodin på flera låtar och då hörs låtarna på ett nytt sätt. Detta förstärks av att Anders då tar stämman och visar en till dimension av sitt mästerskap – harmonierna. Ett plus ett blir tre.

Stilmässigt hörs Anders hemvist i Värmland men vi rör oss ofta ännu längre västerut till Norge. Här hör vi den norska musikens toner och teman. Teman upprepas och varieras vilket skapar suggestion och möjlig extas. Här hörs starka paralleller till Hedningarnas mästerverk “Hippjokk”.

Gott blir inte gott förrän andra berömmer det och Johanna Karlsson har skapat något mycket gott. Hon har satt fokus på Anders Noruddes mästerskap i spel och komposition och med sitt eget vackra spel lagt till en ny dimension.

Som grädde på moset spelas musiken på Anders Noruddes instrument. Han är inte bara spelman, han är fiolbyggare också.

Det är bara att lyfta på hatten och rikta ett stort tack till Duo Disparat. Har ni inte köpt skivan än rekommenderas den starkt.

Följ gärna Duo Disparat på Facebook.

Politiskt våld

Sverige har förändrats drastiskt de senaste årtiondena. De svenska politikerna har under denna tid drivit igenom en historisk förändring av Sverige. Människor från helt andra kulturer, med helt andra värderingar än oss har inbjudits till Sverige av våra politiker.

De har bjudits in i så stor utsträckning att de förändrar Sverige i grunden. Sverige är Sverige eftersom landet befolkas av svenskar. Som utvecklingen ser ut nu kommer etniska svenskar inom några årtionden vara en minoritet i sitt eget land och då finns inte Sverige kvar som vi känner det.

Vi får varje dag en föraning om hur detta Sverige kommer att te sig. Exemplen är fascinerande brutala, alla känner till vad som händer och vilka det är som utför våldet.

Det socialliberala etablissemanget är fullt investerad i svensk migrationspolitik och kommer driva den in i kaklet. Trots mer och mer fasaväckande exempel sker ingen omprövning. Politikerna driver på och media döljer effekterna så gott det går.

Att staten bjuder in våldsamma människor, försörjer dem och ger dem möjlighet att utöva våld och kriminalitet gör staten medskyldig. Det vi ser idag är storskaligt rasistiskt våld som möjliggörs av staten, vilket med all önskvärd tydlighet visar att staten inte är medborgarnas vän.

Det vi ser är politiskt våld med statens goda minne.

Det sprider sig en viss uppgivenhet nu inom svensk tänkande borgerlighet. Det svider när man inser att problemen vi ser i Sverige beror på invandringen. Man inser också såklart att den egna politiken inte räcker – att dra ned migrationen till ett “minimum” kommer inte att hindra utvecklingen.

Det är den statligt drivna migrationen som har förstört Sverige, och som fortsätter att förstöra Sverige. Det räcker inte att minska migrationen, den måste upphöra helt och rullas tillbaka i stor skala. Återvandring är ordet som saknas hos de vilsna borgerliga.

Ett djävulskt system

Föreställ dig att det finns en gud som är en god kraft. Han säger vad som är rätt och fel, och vill att människor ska göra gott av egen fri vilja.

Guds väg är smal och krävande.

Det finns också en motpol till gud, frestaren. Han säger att det inte finns rätt och fel, och att människor ska lyssna till sina känslor och drifter. Han säger att människan inte behöver följa regler.

Frestarens väg är bred och lustfylld.

Föreställ dig att frestaren jobbar för att få inflytande över människor. Hur skulle han på bästa sätt kunna få inflytande över en befolkning som lever rätt och följer guds föreskrifter?

Tänk om människorna fick möjlighet att bli av med en despot för att istället få möjlighet att själva välja sina ledare. Dessa ledare, politiker, ges möjlighet att förvalta medborgarnas pengar och liv. Steg för steg börjar de montera ned människornas ansvar, för deras eget bästa och med människornas goda minne.

Tidigare var det gud som sa vad som är rätt och fel. Nu stiftar de folkvalda istället sina egna lagar. Dom kan själva bestämma vilka skatter som ska tas in och nu är det inte stöld längre. Nu är det att hjälpa.

Politikernas inflytande växer. Dom hjälper dom fattiga, ser till att medborgarna klarar sig om dom blir arbetslösa. Dom ger medborgarna gratis sjukvård, gratis utbildning, tar hand om medborgarens föräldrar när dom blir gamla, ja det mesta man kan tänka sig. Dom gör allt det goda som medborgaren själv tidigare behövde tänka på.

Det är skönt och bekvämt för medborgaren.

Medborgarna kan nu luta sig tillbaka. Man behöver inte jobba, inte ta hand om dom fattiga, inte ta hand om sina föräldrar, inte skaffa barn. Skaffar man barn behöver man inte uppfostra dom – det görs i förskolan och i skolan.

I skolan lär sig barnen det som politikerna vill att dom ska lära sig. Där lär sig barnen att politikerna är goda och att politik är bra. Barnen växer upp och lär sina barn det som dom har lärt sig i skolan.

Nu finns allt tid att ägna sig åt det man brinner för. Man kan ägna sig åt det som är lustfyllt och härligt och glömma allt ansvar.

Låter inte detta som ett rätt perfekt system för Frestaren?

Läs Erik Lidström om välfärdsstaten: Saxen som klipper sönder samhället.

Därefter blev Jesus av Anden förd upp i öknen, för att han skulle frestas av djävulen. Och när han hade fastat i fyrtio dagar och fyrtio nätter, blev han omsider hungrig. Då trädde frestaren fram och sade till honom: »Är du Guds Son, så bjud att dessa stenar bliva bröd.» Men han svarade och sade: »Det är skrivet: ‘Människan skall leva icke allenast av bröd, utan av allt det som utgår av Guds mun.’»

Därefter tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom uppe på helgedomens mur och sade till honom: »Är du Guds Son, så kasta dig ned; det är ju skrivet: ‘Han skall giva sina änglar befallning om dig, och de skola bära dig på händerna, så att du icke stöter din fot mot någon sten.’»

Jesus sade till honom: »Det är ock skrivet: ‘Du skall icke fresta Herren, din Gud.’»

Åter tog djävulen honom med sig, upp på ett mycket högt berg, och visade honom alla riken i världen och deras härlighet och sade till honom: »Allt detta vill jag giva dig, om du faller ned och tillbeder mig.» Då sade Jesus till honom: »Gå bort, Satan; ty det är skrivet: ‘Herren, din Gud, skall du tillbedja, och honom allena skall du tjäna.’» Då lämnade djävulen honom; och se, änglar trädde fram och betjänade honom.

Matteusevangeliet, kapitel fyra.

Porr förändrar hjärnan

Pornografi är en del av mänsklighetens historia. Men porren har förändrats i takt med att tekniken har utvecklats. Idag finns oändligt med porrfilm tillgängligt gratis på telefoner som alla har i fickan.

Att ha mängder med porr tillgängligt snabbt och enkelt gör att hjärnan tror att mängder med sexualpartners finns tillgängliga. Jackpot för dopaminhjärnan, som vill ha mer och mer. Risken finns för avtrubbning och beroende då det hela tiden behövs nytt, och mer chockerande material.

Ett missbruk av detta slag påverkar först och främst sexlivet. Det kan bli svårt att komma vid sex, svårt att överhuvudtaget få erektion och uppskatta vanligt sex.

Det kan även påverka resten av livet då det är svårt att bli stimulerad på ett lika starkt sätt som vid porrbruk. Saker blir helt enkelt inte kul.

Unga pojkar och även flickor introduceras till detta tidigt, och utan stöd kommer de sannolikt att utveckla ett porrberoende. Detta är en tickande bomb.

Problemet går såklart inte att lagstifta bort, utan en kulturförändring måste till. Föräldrar måste – verkligen måste – se till att utbilda sina barn om riskerna med porr. Vi måste också börja prata med varandra om porr.

Först och främst handlar det om hur porr påverkar oss själva och våra relationer. Har man ingen relation hindrar porren att man får en relation. Har man en relation är det stor risk att sexlivet påverkas negativt.

Självklart handlar det också om moral. Varför är det rimligt att en man i en relation har en sexrelation med mängder av andra kvinnor? Man kan såklart anse att det bara handlar om bilder och filmer men vad spelar det egentligen för roll?

Det måste bli en manligt dygd att säga nej till porr. Maskulint.se har börjat detta i inlägget Hur och varför porr förstör mäns liv. Maskulint.se gör också en viktig poäng:

De flesta män som tittar på porr nöjer sig inte på långa vägar med att bara se på nakna kvinnor, de vill se kvinnor tillfredsställa andra män. Många män har nog inte reflekterat i hur besynnerligt och rent ut sagt homoerotiskt detta faktiskt är. Att åtrå och vilja ha sex med en vacker kvinna är det mest naturliga i världen för en frisk och viril man, att åtrå och vilja ha en kvinna som du vill se tillfredsställa andra män gör dig till en cuck.

Två filmer dokumenterar problemen med porr bra: High Speed Internet Porn and the Experiment Generation och Why Porn Changes The Brain. Se även Yourbrainonporn.com som har mängder med resurser i ämnet.

Prova en 90-dagars omstart. På reddit finns NoFap-rörelsen som kan vara stöd och inspiration.

Som förr: Familjen är helig

Jag och Valdemar Kerpens har spelat in ännu ett avsnitt i vår podd Som förr. Rubriken för avsnittet är “Familjen är helig”.

Vi pratade om hur kristendomen har förändrat mitt liv, genom att jag slutat konsumera porr och valt att fokusera på relationen med min fru. Jag har bland annat läst sajten Your Brain on Porn och tänkt även tidigare. Men sedan jag började läsa bibeln har jag valt att gå in i budskapet och valt att försöka leva ett kristet liv. Det har så här långt varit väldigt givande.

Dagens samhälle är uppbyggt på njutning och tillfredsställelse, och porr är bara ett av många uttryck för detta. Samtidigt ser jag det som ett av de mest destruktiva, eftersom det är så beroendeframkallande och blir antingen ett substitut för relationer eller en flykt från den relation man har.

Det viktigaste temat var hur viktig familjen är och hur attackerad familjen är idag, och hur familjen skildras i bibeln.

Som förr: Rötter

Valdemar Kerpens och jag har spelat in avsnitt två av vår podd “Som förr”. Denna gång går vi igenom våra familjehistorier och vad vi dragit för lärdomar från dom.

Valdemar är portugis från Madeira som hamnade i Sverige genom kärleken. Jag är av bondesläkt med lång historia från släktgården Svansbo utanför Köping.

Vi börjar från innan vi föddes och går fram till där vi är idag. Lyssna här.

Reflektioner från bibeln

För två år sedan öppnade jag mitt hjärta för gud, och har sedan dess läst bibeln. Den har gett mig många nya perspektiv, både för mig som individ men också förståelse för samhällsutvecklingen.

Jordan Peterson säger att alla människor har en religion, antingen medvetet eller omedvetet. Och många människor tror idag i det sekulära Sverige.

När människor vänder sig bort från gud väljer de istället avgudar. I gamla testamentet gjuter man sig guldkalvar som man dyrkar. I Sverige idag dyrkar man staten.

Staten är din gud som gör att du kan leva av din nästa utan att behöva ta ansvar för det. Du kan stjäla utan att låtsas om det. Det är en stor synd.

I gamla testamentet straffas människorna av gud. I dagens samhälle straffas människorna av konsekverna av sitt handlande. Utkomsten blir trots olikheterna ganska lika.

Västvärlden har glömt sin historia och sin själ och lever i synd. I bibeln straffas Israels folk så hårt att de till slut blir slavar under en främmande härskare.

För mig är parallellerna ganska tydliga till Europa där migrationen stöper om samhället och till slut kommer göra ursprungsbefolkningen till minoriteter. Det är som en invasion, bara långsammare. Och europas folk riskerar förslavning, precis som Israels folk.

Det finns även andra paralleler, Israels folk drabbas till exempel av pest. De flesta kan nog se likheterna med Corona. Om det skriver Jonas Adolfsson på Världen idag.

Men bibeln bjuder också på hopp. I nya testamentet lär jag mig att jag ska leva ett rättfärdigt liv, och gud kommer döma alla människor på domens dag. Den dagen kan komma när som helst, därför är det dags att leva rättfärdigt nu.

Jag har tidigare ägnat mig åt det politiska perspektivet på samhället. Nu känner jag mer och mer att det religiösa perspektivet är mer relevant.

Kristendomen har skapat västvärlden, och sedan väst lämnade kristendomen bakom sig har det gått utför. För mig är det uppenbart att det är dags att gå till källan, och källan är bibeln.

Som förr: 10 guds bud

Jag och Valdemar Kerpens har lämnat KLP-podden och startat en ny podd kallad “Som förr”. Som förr är en polska från Rättvik och slår an tonen för vår podd.

Vi känner både behovet av att prata om frihetliga frågor ur ett annat perspektiv än det rent ideologiska och ekonomiska. Frihetlig förändring är inte möjligt utan en ändrad kultur, så vi vill börja i den änden.

Hursomhelst, syftet med podden är inte huvudsakligen politiskt. Vi vill fördjupa oss i frågor som intresserar oss och både jag och Valdemar är intresserade av historia, kultur och religion.

Jag har nyligen upptäckt kristendomen och blivit troende. Valdemar är sekulär men intresserad och inspirerad av kristendomen. Därför kändes det naturligt att börja första avsnittet med att prata om 10 guds bud.

God lyssning tillönskas på följande länk.

Vill ni höra och se hela polskan finns den här:

En länk i en kedja

En dag beslutade jag mig för att läsa alla böcker jag hade i min bokhylla. Jag började med Vilhelm Mobergs Utvandrarna, och blev biten av Moberg. Hans skildringar av det Sverige som varit gjorde mig fascinerad och nyfiken.

Efter det läste jag “Min svenska historia berättad för folket” och började ana konturerna av den svenska historien. Jag kände en känsla av tillhörighet och delaktighet.

Svartsyntheten dominerar västvärlden idag. Antingen är det klimatet som ska göra att väst ska gå under, eller migrationen. Människor är djupt oense men lika eniga om att det kommer gå åt skogen.

För mig har det varit likadant. Jag har sett utvecklingen i Sverige och vartåt det pekar. Med alla insikter om statens galenskap och inneboende destruktivitet är det lätt att gräva ned sig.

Jag lyssnade på Radio bubb.la och fick genom dom många nya tankar, som tyvärr inte hjälpte mig att må bättre. Snarare sämre – man frossar i det negativa och de mörka framtidsutsikterna. Men de pratade också om kristendomen på ett sätt som jag aldrig hade hört.

Min bild av kristendomen var den jag fått från svenska skolan och etablissemanget. Pinsamt, töntigt och fullkomligt onödigt. Jag har sökt spiritualitet inom österländska kultur med yoga och meditation. Men aldrig i min egen kultur.

Jag såg Jordan Petersons föreläsningar om bibelns betydelse för psykologin. Jag har alltid sökt efter visdom och spiritualitet och förstod plötsligt att kristendomen kunde vara en källa till detta.

Jag har hört från vissa att det är svårt att tro. Detta gjorde mig lite provocerad, och jag bestämde mig för att öppna mig för tron. Jag tog ett beslut att öppna mitt hjärta för gud.

På facebook ramlade jag över en intervju med Sebastian Stakset. Han pratade om hopp och hur starkt bibeln påverkat honom. Jag tog fram min konfirmandbibel och började läsa.

Vad som dessutom skänker mig hopp är min familj och att vårda och värna dem. Jag vill lära mina barn goda värderingar och föra vidare allt gott som jag lärt mig. Och detta har nu fått en starkare mening i och med att jag också vill föra tron vidare.

Det pratas mycket om hur radikalisering kan driva muslimer till sin tro och radikalisering. Men jag tror, som Sebastian Stakset, att detsamma gäller för svenskar. I takt med att vi konfronteras med islam och hotas av våld och galenskap söker människor svar. Denna tanke skänker mig verkligt hopp.

Jag kan se hur jag har sökt en identitet utan att ens veta om det. Som svensk är man ingen, man har ingen historia och ingen kultur och man ska skämmas. Det har jag lärt mig, men jag har också lärt mig att det mesta jag lärt mig är fel.

I takt med mitt läsande om det gamla Sverige byggdes något upp inom mig. Jag är svensk, jag har ett arv, jag har en kultur och jag har ett folk. Som pusselbitar byggdes det på och nu är sista pusselbiten lagd.

Jag är svensk och jag är kristen. Jag är inte ensam.